PESET 1000 ETPAK (SLIVPAK)

NAMENA MAŠINE

AUTOMATSKA MINI LINIJA ZA PUNJENJE U BOCE – PESET 1000 ETPAK (SLIVPAK) - Ova automatska linija sastoji se iz mašina tip: PERPAK 1000 (ispiranje i dezinfekcija boca), SEBOPAK 1000 (klipno punjenje, sortiranje , zavijanje zatvarača i tuš datumiranje) i TERMOPAK 400 A1 (zbirno pakovanje u termoskupljajuću foliju).

PS 1000

NAMENA MAŠINE

AUTOMATSKA MINI LINIJA ZA PUNJENJE U BOCE - PS 1000 - Ova automatska linija sastoji se iz mašina tip: PERPAK 1000 (ispiranje i dezinfekcija boca), SEBOPAK 1000 ( klipno punjenje, sortiranje, zavijanje zatvarača i tuš datumiranje).

PS 1000 S clean

NAMENA MAŠINE

AUTOMATSKA MINI LINIJA ZA PUNJENJE U BOCE - PS 1000 S clean - Ova linija je izrađena za punjenje u staklenu ambalažu.

Kompletna mini linija je oklopljena i nalazi se u nadpritisku sterilnog vazduha što se obezbeđuje HEPA filterima.

ST 1000

NAMENA MAŠINE

AUTOMATSKA MINI LINIJA ZA PUNJENJE U BOCE - ST 1000 - Ova automatska linija sastoji se iz mašina tip: SEBOPAK 1000 ( klipno punjenje, sortiranje, zavijanje zatvarača i tuš datumiranje) i TERMOPAK 400 A1 (zbirno pakovanje u termoskupljajuću foliju).

PERPAK 1000

NAMENA MAŠINE

PERPAK 1000 je automatska mašina namenjena za ispiranje i dezinfekciju boca na liniji punjenja.

Tako je koncipirana da moze da radi i samostalno uz dodatak transportera koji odvodi boce iz mašine.
Mašina je koncipirana kao kružna, vertikalna što omogućava laku reglažu i olakšan pristup vitalnim delovima mašine.

SEBOPAK 1000

NAMENA MAŠINE

Mašina za pakovanje SEBOPAK 1000 je namenjena za punjenje, zatvaranje i datumiranje boca sa širim grlom, za pakovanje svih vrsta mirnih tečnosti koje se koriste u mlekarskoj, hemijskoj, industriji sokova i sl. (može i standardno grlo). Na ovoj mašini se mogu pakovati boce u dve veličine, sa najvećom zapreminom do jednog litra, uz neophodno podešavanje određenih parametara.

SEBOPAK 1000 P

NAMENA MAŠINE

Mašina za pakovanje SEBOPAK 1000 P je namenjena za punjenje, zatvaranje i datumiranje boca sa širim grlom, za pakovanje svih vrsta mirnih tečnosti koje se koriste u mlekarskoj, hemijskoj, industriji sokova i sl. (može i standardno grlo). Na ovoj mašini se mogu pakovati boce u dve veličine, sa najvećom zapreminom do jednog litra, uz neophodno podešavanje određenih parametara.

SLIVPAK 1000

NAMENA MAŠINE

Ovaj poluautomatski tunel je namenjen za sliviranje boca na koje je prethodno nabačena sliv (SLEEVE) etiketa, koja ima sposobnost termičkog skupljanja, te na taj način prijanja uz proizvod i daje mu konačan izgled. SLIVPAK 1000 je predviđen za rad u liniji ili kao samostalna mašina. Vodena para, se kao energent može obezbediti samostalno (ukoliko korisnik ima kotlarnicu) ili se uz mašinu može isporučiti generator pare.

TERMOPAK 400 A1

NAMENA MAŠINE

Ova automatska linija je namenjena za pojedinačno i grupno pakovanje proizvoda u foliju, koja ima sposobnost termičkog skupljanja, te na taj način prijanja uz proizvod i čini zaštitu od spoljašnjih uticaja, a kod grupnih pakovanja ostvaruje i dobru homogenost paketa. Mašina TERMOPAK 400 A1 je specijalno prilagođena za zbirno pakovanje boca.

PAK 12000 - vazdušni nož

NAMENA MAŠINE

Vazdušni nož "PAK 12 000" - osnovna namena mašine jeste  da putem tankog vazdušnog filma odstrani nečistoće i vlagu sa ambalaže bilo kog tipa ili formata.

Mašina je u potpunsti testirana u fabrici Pak promet.

 

 

ETPAK RF - Roll Feed

NAMENA MAŠINE

Kružna etiketirka ETPAK RF ( Roll Fed ) sa 9 (devet) gnezda za etiketiranje sa potpunim obmotavanjem PP etiketa (od polipropilena) i lepljenjem vrućim lepkom ( hot melt) na njenom kraju. Mehanički je kompaktnija i pogodna za proizvodne pogone manjih dimenzija. Dizajn je prema svim standardima Evropske unije ( EC) i jednostavna za rukovanje i održavanje 

KARLVILLE - Shrink Sleeve

NAMENA MAŠINE

1. Sleevepro - Automatska mašina za nanošenje termo skupljajuće etikete na boce. Na mašini postoje sledeće celine: razdeljivač boca, uređaj za odvijanje, rotacioni noževi, uređaj za formatiranje delova (metak) i uređaj za aplikaciju. Gde se nalazimo?

&