PS 1000 S clean

NAMENA MAŠINE

AUTOMATSKA MINI LINIJA ZA PUNJENJE U BOCE - PS 1000 S clean - Ova linija je izrađena za punjenje u staklenu ambalažu.

Kompletna mini linija je oklopljena i nalazi se u nadpritisku sterilnog vazduha što se obezbeđuje HEPA filterima.