PESET 3000 F TRIBLOK clean

AUTOMATSKA LINIJA ZA PUNJENJE U BOCE PESET 3000 F TRIBLOK clean - Ova automatska linija sastoji se iz mašina tip: TRIBLOK 3000 F (dezinfekcija, fluometrijsko punjenje i zatvaranje boca), ETPAK 3000 (etiketiranje samolepljivim etiketama) i TERMOPAK 650 (zbirno pakovanje u termoskupljajuću foliju). 


PESET 3000 V TRIBLOK clean

AUTOMATSKA LINIJA ZA PUNJENJE U BOCE PESET 3000 V TRIBLOK clean - Ova automatska linija sastoji se iz mašina tip: TRIBLOK 3000 V (dezinfekcija, vakumsko punjenje i zatvaranje boca), ETPAK 3000 (etiketiranje samolepljivim etiketama) i TERMOPAK 650 (zbirno pakovanje u termoskupljajuću foliju). 


PESET 3000 V

AUTOMATSKA LINIJA ZA PUNJENJE U BOCE - PESET 3000 V - Ova automatska linija sastoji se iz mašina tip: PERPAK 3000 (ispiranje i dezinfekcija boca), SEBOPAK 3000 (vakumsko punjenje i zatvaranje boca), ETPAK 3000 (etiketiranje samolepljivim etiketama) i TERMOPAK 650 (zbirno pakovanje u termoskupljajuću foliju). Uloga izvršioca je da postavi prazne boce na ulaz kao i uzimanje formiranih paketa na izlazu linije.

TRIBLOK 3000 F clean

NAMENA MAŠINE

Linija TRIBLOK 3000 F clean je namenjena za dezinfekciju, floumetrisko punjenje i zatvaranje boca. Na liniji je moguće puniti sve mirne tečnosti kao i voćnog jogurta sa kopmadićima voća u PET bocu sa širokim grlom i navojnim zatvaračem zapremine od 0,25 do 1,5 litra. Oblik boce, njihova zapremina i materijal kao i zatvarač boce moraju biti jasno definisani od strane korisnika.
Linija TRIBLOK 3000 F clean je potpuno automatska, a uloga poslužioca se svodi na kontrolu rada i otkljanjanje eventualnih zastoja.

SEBOPAK 3000 P

NAMENA MAŠINE

Linija SEBOPAK 3000 P je namenjena za pakovanje tečnosti različitog viskoziteta u boce zapremine od 0,25 – 1.5 l. Oblik boce, njihova zapremina i materijal, kao i zatvarač boce moraju biti jasno definisani od strane korisnika. Linija SEBOPAK 3000 P je potpuno automatska, a uloga poslužioca se svodi na ulaganje praznih boca na početni deo transportera i preuzimanje sa njega napunjene, zatvorene i datumirane boce.

PERPAK 3000

NAMENA MAŠINE

PERPAK 3000 - je automatska mašina namenjena za ispiranje i dezinfekciju boca na liniji punjenja. Tako je koncipirana da moze da radi i samostalno uz dodatak transportera koji uvodi i odvodi boce iz mašine. Mašina je koncipirana kao kružna, horizontalna što omogućava laku reglažu i olakšan pristup vitalnim delovima mašine. Za proces ispiranja i dezinfekcije moguće je koristiti fluide po izboru (persićetna kiselina, hlor,ozon...), a na osnovu propisanih tehnoloških zahteva i mogućnosti koje dostavlja kupac mašine.

SEBOPAK 3000

NAMENA MAŠINE

Linija SEBOPAK 3000 je namenjena za pakovanje tečnosti različitog viskoziteta u boce zapremine od 0,5 - 2 l. Oblik boce, njihova zapremina i materijal, kao i zatvarač boce moraju biti jasno definisani od strane korisnika. Osnovna verzija linije SEBOPAK 3000 namenjena je za punjenje mleka i jogurta u PET bocu sa širokim grlom i navojnim zatvaračem zapremine 0,5 i 1L.

ETPAK 3000

NAMENA MAŠINE

ETPAK 3000 je specijalni automatski sistem sa jednom glavom za etiketiranje, predviđena za nanošenje obmotavajuće samolepljive etikete na telo cilindričnog proizvoda. Etiketa se lepi jednovremeno na telo proizvoda u prolazu, a DRP uređaj za oblepljivanje proizvoda daje efekat da se etiketa sama lepi dok se proizvod okreće oko svoje ose.

TERMOPAK 650

NAMENA MAŠINE

Ova linija je namenjena za pojedinačno i grupno pakovanje proizvoda u foliju, koja ima sposobnost termičkog skupljanja, te na taj način prijanja uz proizvod i čini zaštitu od spoljašnjih uticaja, a kod grupnih pakovanja ostvaruje i dobru homogenost paketa. Na ovaj način se može pakovati veliki broj proizvoda, a najmasovniju primenu je našao kod grupnih pakovanja svih vrsta boca, kutija, kesica i sl., i to u prehrambenoj i hemijskoj industriji, naročito kod proizvoda za masovnu potrošnju. Na ovaj način spakovana roba se lako skladišti, čuva i distribuira do krajnjeg potrošača.

PAK 12000 - vazdušni nož

NAMENA MAŠINE

Vazdušni nož "PAK 12 000" - osnovna namena mašine jeste  da putem tankog vazdušnog filma odstrani nečistoće i vlagu sa ambalaže bilo kog tipa ili formata.

Mašina je u potpunsti testirana u fabrici Pak promet.

 

 

ETPAK RF - Roll Feed

NAMENA MAŠINE

Kružna etiketirka ETPAK RF ( Roll Fed ) sa 9 (devet) gnezda za etiketiranje sa potpunim obmotavanjem PP etiketa (od polipropilena) i lepljenjem vrućim lepkom ( hot melt) na njenom kraju. Mehanički je kompaktnija i pogodna za proizvodne pogone manjih dimenzija. Dizajn je prema svim standardima Evropske unije ( EC) i jednostavna za rukovanje i održavanje 

KARLVILLE - Shrink Sleeve

NAMENA MAŠINE

1. Sleevepro - Automatska mašina za nanošenje termo skupljajuće etikete na boce. Na mašini postoje sledeće celine: razdeljivač boca, uređaj za odvijanje, rotacioni noževi, uređaj za formatiranje delova (metak) i uređaj za aplikaciju. 
Gde se nalazimo?

&