PESET 4500 F TRIBLOK clean

NAMENA MAŠINE

AUTOMATSKA LINIJA ZA PUNJENJE U BOCE PESET 4500 F TRIBLOK clean - Ova automatska linija sastoji se iz mašina tip:
TRIBLOK 4500 F (dezinfekcija, fluometrijsko punjenje i zatvaranje boca) i
TERMOPAK 6000 (zbirno pakovanje u termoskupljajuću foliju).PESET 4500 V TRIBLOK + ETPAK

NAMENA MAŠINE

AUTOMATSKA LINIJA ZA PUNJENJE U BOCE PESET 4500 V TRIBLOK clean - Ova automatska linija sastoji se iz mašina tip: TRIBLOK 4500 V (dezinfekcija, vakumsko punjenje i zatvaranje boca), ETPAK 4500 (etiketiranje samolepljivim etiketama) i TERMOPAK 650 L (zbirno pakovanje u termoskupljajuću foliju). 

PESET 4500 V TRIBLOK + KARLVILLE

NAMENA MAŠINE

AUTOMATSKA LINIJA ZA PUNJENJE U BOCE PESET 4500 V TRIBLOK clean - Ova automatska linija sastoji se iz mašina tip: TRIBLOK 4500 V (dezinfekcija, vakumsko punjenje i zatvaranje boca), KARLLVILE (Shrink Sleeve aplikator) i TERMOPAK 650 L (zbirno pakovanje u termoskupljajuću foliju).

UNOSPAK 4500

NAMENA MAŠINE

UNOSPAK 4500 - je automatska mašina namenjena za postavljane boca na transporter koje se dalje vode na liniju za punjenje, zatvaranje i zbirno pakovanje u boce. Praktično je nezamenjljiv u uslovima kada se želi izbeći kontakt radnika sa praznom bocom i kod linija većeg kapaciteta gde zamenjuje veći broj radnika koji bi ručno postavljali boce na transporter linije za punjenje.

TRIBLOK 4500 F clean

NAMENA MAŠINE

Linija TRIBLOK 4500 F clean  je namenjena za dezinfekciju, floumetrisko punjenje i zatvaranje boca. Na liniji je moguće puniti sve mirne tečnosti kao i voćnog jogurta sa kopmadićima voća u PET bocu sa širokim grlom i navojnim zatvaračem zapremine od 0,25 do 1,5 litra. Oblik boce, njihova zapremina i materijal kao i zatvarač boce moraju biti jasno definisani od strane korisnika.

TRIBLOK 4500 V clean

NAMENA MAŠINE

LinijaTRIBLOK 4500 V clean je namenjena za vakumsko punjenje tečnosti različitog viskoziteta u boce zapremine od 0,25 l do 1,5 l. Oblik boce, njihova zapremina i materijal kao i zatvarač boce moraju biti jasno definisani od strane korisnika. Osnovna verzija linije TRIBLOK 4500 V clean namenjena je za dezinfekciju, punjenje i zatvaranje PET boca. Koristi se za punjenje mirnih pića u PET bocu sa grlom 38 i navojnim zatvaračem zapremine od 0,25 l do 1,5 l. Linija TRIBLOK 4500 V clean je potpuno automatska, a uloga poslužioca se svodi na kontrolu rada i otkljanjanje eventualnih zastoja.

ETPAK 4500

NAMENA MAŠINE

ETPAK 4500 - je specijalni automatski sistem sa jednom glavom za etiketiranje, predviđena za nanošenje obmotavajuće samolepljive etikete na telo cilindričnog proizvoda. Etiketa se lepi jednovremeno na telo proizvoda u prolazu, a DRP uređaj za oblepljivanje proizvoda daje efekat da se etiketa sama lepi dok se proizvod okreće oko svoje ose.

TERMOPAK 650 L

NAMENA LINIJE

Ova linija je namenjena za pojedinačno i grupno pakovanje proizvoda u foliju, koja ima sposobnost termičkog skupljanja, te na taj način prijanja uz proizvod i čini zaštitu od spoljašnjih uticaja, a kod grupnih pakovanja ostvaruje i dobru homogenost paketa. Na ovaj način se može pakovati veliki broj proizvoda, a najmasovniju primenu je našao kod grupnih pakovanja svih vrsta boca, kutija, kesica i sl., i to u prehrambenoj i hemijskoj industriji, naročito kod proizvoda za masovnu potrošnju.

PAK 12000 - vazdušni nož

NAMENA MAŠINE

Vazdušni nož "PAK 12 000" - osnovna namena mašine jeste  da putem tankog vazdušnog filma odstrani nečistoće i vlagu sa ambalaže bilo kog tipa ili formata.

Mašina je u potpunsti testirana u fabrici Pak promet.

 

 

ETPAK RF - Roll Feed

NAMENA MAŠINE

Kružna etiketirka ETPAK RF ( Roll Fed ) sa 9 (devet) gnezda za etiketiranje sa potpunim obmotavanjem PP etiketa (od polipropilena) i lepljenjem vrućim lepkom ( hot melt) na njenom kraju. Mehanički je kompaktnija i pogodna za proizvodne pogone manjih dimenzija. Dizajn je prema svim standardima Evropske unije ( EC) i jednostavna za rukovanje i održavanje 

KARLVILLE - Shrink Sleeve

NAMENA MAŠINE

1. Sleevepro - Automatska mašina za nanošenje termo skupljajuće etikete na boce. Na mašini postoje sledeće celine: razdeljivač boca, uređaj za odvijanje, rotacioni noževi, uređaj za formatiranje delova (metak) i uređaj za aplikaciju. 
Gde se nalazimo?

&