TERMOPAK 650 L

NAMENA LINIJE

Ova linija je namenjena za pojedinačno i grupno pakovanje proizvoda u foliju, koja ima sposobnost termičkog skupljanja, te na taj način prijanja uz proizvod i čini zaštitu od spoljašnjih uticaja, a kod grupnih pakovanja ostvaruje i dobru homogenost paketa. Na ovaj način se može pakovati veliki broj proizvoda, a najmasovniju primenu je našao kod grupnih pakovanja svih vrsta boca, kutija, kesica i sl., i to u prehrambenoj i hemijskoj industriji, naročito kod proizvoda za masovnu potrošnju.

Na ovaj način spakovana roba se lako skladišti, čuva i distribuira do krajnjeg potrošača. Linija TERMOPAK 650 L je specijalno prilagođena za zbirno pakovanje boca kao i pjur-pak ambalaže.
    
TEHNIČKI OPIS

Linija za termoskupljanje TERMOPAK 650 L je automatska i sastoji se iz nekoliko jedinica-uredjaja koji sačinjavaju funkcionalnu celinu. Jedinica za oblaganje folijom se sastoji iz radne ploče, mehanizma za formiranje i prebacivanje paketa, nosača kotura gornje i donje folije, motoreduktora za odmotavanje folije sa vitlima, pritiskivača paketa, kao i mehanizma sa pokretnim grejačem (peglom) za odsecanje i zavarivanje folije. Svi ovi mehanizmi su postavljeni na zajedničkom postolju. Napunjene boce dolaze šarnirnim transporterom (u tri reda) do mašine, gde se, na radnoj ploči prvo formira paket u zadatom rasporedu, a zatim se aktivira prebacivač paketa koji pregurava paket, a ovaj sa sobom povlači i film folije kojim se obmotava. Obmotavanje je završeno kada se spusti pegla koja zatvara folijom i četvrtu stranu paketa, odseče foliju i ponovo zavari krajeve gornjeg i donjeg kotura. Nosači kotura folije su opremljeni vitlima i motoreduktorima za odmotavanje folije, koji eliminišu otpor koji bi se javio pri prolasku paketa kroz film folije, zatim bočnim graničnicima, kao i pomoćnim valjcima za usmeravanje folije. Ovako obmotan paket dolazi na transporter koji ga nosi kroz komoru.

Transportna traka je izrađena od žičanog pletiva, a transporter je opremljen pogonskim i zateznim bubnjem, kao i jedinicama za zatezanje. Pogonjen je motoreduktorskim prenosnikom, sa podešavanjem brzine kretanja trake. Komora za termoskupljanje je postavljena na postolje transportera, a u njoj se vrši zagrevanje folije i njeno priljubljivanje uz paket. Vazduh u komori se zagreva električnim grejačima, njegova cirkulacija se ostvaruje pomoću aksijalnog ventilatora, a temperatura se reguliše pomoću termoregulatora. Komora je termički izolovana staklenom vunom kojom su napunjeni zidovi, i zavesicama na ulazu i izlazu. Jedinica za hlađenje paketa se nalazi odmah iza komore i ima zadatak da brzo ohladi foliju kojom je paket obmotan. Hlađenje se obavlja u struji hladnog vazduha koju ostvaruje ventilator. Prihvatni transporter, koji je izveden kao gravitacioni valjčasti, se nalazi u produžetku žičanog transportera. Ugao nagiba ovog transportera je mali, tako da se na njemu paketi sustižu i guraju jedan drugog praveći malu akumulaciju. Paketi su vać ohlađeni, tako da se tom prilikom ne deformišu. Automatska linija zamenjuje u potpunosti rukovaoca na poslovima ulaganja kutija, tako što se izlazni transporter sa mašine za pakovanje povezuje sa ulaznim transporterom jedinice za oblaganje folijom. Materijali koji se koriste u izradi elemenata linije, kao i njihova površinska zaštita su prilagođeni radnim uslovima sredine u kojoj linija radi, kao i propisima važećim za tu oblast proizvodnje. Zadatak rukovaoca je i da vrši povremenu vizuelnu kontrolu kvaliteta pakovanja, kao i kontrolu parametara koji utiču na kvalitet, a to su: temperatura vazduha u komori, brzina kretanja transportne trake, struja i vreme trajanja impulsa grejača pegle. Upravljački elektro orman je smešten na stubu jedinice za oblaganje, a njegova bočna strana je izvedena kao komandna tabla. U upravljačkom ormanu se nalazi i energetski deo, a samo njegovo kućište može biti izvedeno hermetički da bi se sprečio prodor vlage. Komandna tabla je pregledna i laka za rukovanje. Procesom upravlja Programabilni logički kontroler (PLC).

NAPOMENA

Ukoliko naručilac mašine ima posebne zahteve sa aspekta izgleda i konstruktivnih rešenja, mogu biti uzeti u obzir ukoliko se time ne narušava koncepcija i funkcionalnost mašine. Proizvođač daje garantni rok od 12 meseci od isporuke mašine, i obezbedjuje dokumentaciju, servisiranje kao i rezervne delove.

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

- kapacitet mašine Q = 8 - 10 cikl / min
- instalisana snaga Pi = 18 kW
- nazivni napon U = 3 x 380 V  50 Hz
- nazivni pritisak P = 6 - 8 bar
- potrošnja vazduha (na 6 bar-a) 430 Nl / min
- dimenzije mašine D x Š x V 4200 x 2200 x 2100 mm
- masa mašine M = 990 Kg
- raspored boca u paketu 3 programa
- vrsta folije Termoskupljajuća PE
- maksimalna širina folije B1 = 650 mm
- debljina folije 0,07 - 0,11 mm