PESET 6000 F TRIBLOK clean

NAMENA MAŠINE

AUTOMATSKA LINIJA ZA PUNJENJE U BOCE PESET 6000 F TRIBLOK clean - Ova automatska linija sastoji se iz mašina tip: UNOSPAK 6000 (orijentator boca), TRIBLOK 6000 F (dezinfekcija, fluometrijsko punjenje i zatvaranje boca), ETPAK 6000 (etiketiranje samolepljivim etiketama) i TERMOPAK 6000 (zbirno pakovanje u termoskupljajuću foliju).

PESET 6000 F BLOK clean

NAMENA MAŠINE

PESET 6000 F BLOK clean - Ova automatska linija sastoji se iz mašina: UNOSPAK 6000 ( unošenje boca na liniju), BLOK 6000 F (PERPAK 6000 - ispiranje i dezinfekciju boca, SEBOPAK 6000 F – ( fluometrijsko punjenje i zatvaranje boca) i TERMOPAK 6000 ( zbirno pakovanje u termoskupljajuću foliju).

PESET 6000 V BLOK

NAMENA MAŠINE

PESET 6000 V BLOK - Ova automatska linija sastoji se iz mašina: UNOSPAK 6000 (unošenje boca na liniju), BLOK 6000 V (PERPAK 6000 - ispiranje i dezinfekciju boca, SEBOPAK 6000 V - vakumsko punjenje i zatvaranje boca), i TERMOPAK 6000 ( zbirno pakovanje u termoskupljajuću foliju).

BLOK 6000 F clean

NAMENA MAŠINE

BLOK 6000 F clean - je automatska linija namenjena za dezinfekciju, floumetrisko punjenje i zatvaranje boca. Na liniji je moguće puniti sve mirne tečnosti u PET bocu sa širokim grlom i navojnim zatvaračem zapremine od 0,25 do 2 litra. BLOK 6000 F clean sastoji se od ispiračice, punilice, zatvaračice i transportera koji povezuje ove celine.

BLOK 6000 V

NAMENA MAŠINE

BLOK 6000 V je automatska linija namenjena za dezinfekciju, vakuumsko punjenje i zatvaranje boca. Na liniji je moguće puniti sve mirne tečnosti u PET bocu sa širokim grlom i navojnim zatvaračem zapremine od 0,25 do 2 litra.

UNOSPAK 6000

NAMENA MAŠINE

UNOSPAK 6000 - je automatska mašina namenjena za postavljane boca na transporter koje se dalje vode na liniju za punjenje, zatvaranje i zbirno pakovanje u boce. Praktično je nezamenjljiv u uslovima kada se želi izbeći kontakt radnika sa praznom bocom i kod linija većeg kapaciteta gde zamenjuje veći broj radnika koji bi ručno postavljali boce na transporter linije za punjenje.

TRIBLOK 6000 F ultra clean

NAMENA MAŠINE

Linija TRIBLOK 6000 F ultra clean je namenjena za dezinfekciju, floumetrisko punjenje i zatvaranje boca. Na liniji je moguće puniti sve mirne tečnosti kao i voćnog jogurta sa kopmadićima voća u PET bocu sa širokim grlom i navojnim zatvaračem zapremine od 0,25 do 1,5 litra. Oblik boce, njihova zapremina i materijal kao i zatvarač boce moraju biti jasno definisani od strane korisnika.

TRIBLOK 6000 F clean

NAMENA MAŠINE

Linija TRIBLOK 6000 F Clean je namenjena za dezinfekciju, floumetrisko punjenje i zatvaranje boca. Na liniji je moguće puniti sve mirne tečnosti kao i voćnog jogurta sa kopmadićima voća u PET bocu sa širokim grlom i navojnim zatvaračem zapremine od 0,25 do 1,5 litra. Oblik boce, njihova zapremina i materijal kao i zatvarač boce moraju biti jasno definisani od strane korisnika.

TRIBLOK 6000 V clean

NAMENA MAŠINE

Linija TRIBLOK 6000 V clean je namenjena za vakumsko punjenje tečnosti različitog viskoziteta u boce zapremine od 0,25 l do 1,5 l. Oblik boce, njihova zapremina i materijal kao i zatvarač boce moraju biti jasno definisani od strane korisnika. Osnovna verzija linije TRIBLOK 6000 V clean namenjena je za dezinfekciju, punjenje i zatvaranje PET boca. Koristi se za punjenje mirnih pića u PET bocu sa grlom 38 i navojnim zatvaračem zapremine od 0,25 l do 1,5 l.

ETPAK 6000

NAMENA LINIJE

ETPAK 6000 - Ova linija je specijalni automatski sistem sa jednom glavom za etiketiranje, predviđena za nanošenje obmotavajuće samolepljive etikete na telo cilindričnog proizvoda. Etiketa se lepi jednovremeno na telo proizvoda u prolazu, a DRP uređaj za oblepljivanje proizvoda daje efekat da se etiketa sama lepi dok se proizvod okreće oko svoje ose. Mašina za etiketiranje počinje sa radom aktiviranjem START fotosenzora za čitanje proizvoda koji prolazi, dok zaustavljanje funkcije garantuje STOP fotosenzor postavljen na glavi za etiketiranje sa mogućnošću čitanja različitih etiketa i povratnog papira.

TERMOPAK 6000

NAMENA LINIJE

TERMOPAK 6000 - Ova linija je namenjena za pojedinačno i grupno pakovanje proizvoda u foliju, koja ima sposobnost termičkog skupljanja, te na taj način prijanja uz proizvod i čini zaštitu od spoljašnjih uticaja, a kod grupnih pakovanja ostvaruje i dobru homogenost paketa. Na ovaj način se može pakovati veliki broj proizvoda, a najmasovniju primenu je našao kod grupnih pakovanja svih vrsta boca, kutija, kesica i sl, i to u prehrambenoj i hemijskoj industriji, naročito kod proizvoda za masovnu potrošnju. Na ovaj način spakovana roba se lako skladišti, čuva i distribuira do krajnjeg potrošača.

PAK 12000 - vazdušni nož

NAMENA MAŠINE

Vazdušni nož "PAK 12 000" - osnovna namena mašine jeste  da putem tankog vazdušnog filma odstrani nečistoće i vlagu sa ambalaže bilo kog tipa ili formata.

Mašina je u potpunsti testirana u fabrici Pak promet.

 

 

ETPAK RF - Roll Feed

NAMENA MAŠINE

Kružna etiketirka ETPAK RF ( Roll Fed ) sa 9 (devet) gnezda za etiketiranje sa potpunim obmotavanjem PP etiketa (od polipropilena) i lepljenjem vrućim lepkom ( hot melt) na njenom kraju. Mehanički je kompaktnija i pogodna za proizvodne pogone manjih dimenzija. Dizajn je prema svim standardima Evropske unije ( EC) i jednostavna za rukovanje i održavanje 

KARLVILLE - Shrink Sleeve

NAMENA MAŠINE

1. Sleevepro - Automatska mašina za nanošenje termo skupljajuće etikete na boce. Na mašini postoje sledeće celine: razdeljivač boca, uređaj za odvijanje, rotacioni noževi, uređaj za formatiranje delova (metak) i uređaj za aplikaciju. 
Gde se nalazimo?

&