UNOSPAK 6000

NAMENA MAŠINE

UNOSPAK 6000 - je automatska mašina namenjena za postavljane boca na transporter koje se dalje vode na liniju za punjenje, zatvaranje i zbirno pakovanje u boce. Praktično je nezamenjljiv u uslovima kada se želi izbeći kontakt radnika sa praznom bocom i kod linija većeg kapaciteta gde zamenjuje veći broj radnika koji bi ručno postavljali boce na transporter linije za punjenje. Korišćenjem mašine UNOSPAK 6000 dovoljno je da se boce iz paketa samo izruče u rotacioni doboš mašine a dalje ona posao obavlja automatski.

TEHNIČKI OPIS

Na sopstvenom postolju mašine smešten je rotacioni doboš koji ima svoj pogon, izmenljive kasete prema obliku boca koje se trenutno pune.

U njemu je smešten mehanizam za orijentaciju boca i transportni sistem do levka za izbacivanje boca i njihovo postavljanje na transportnu traku koja nosi boce do transportera linije za punjenje. Ta transportna traka je sastavni deo linije PESET 6000. U specijalnim slučajevima od UNOSPAK-a 6000 do transportne trake linije za punjenje ugrađuje se dodatak u vidu kratkog vazdušnog transporta boca. U slučaju da je došlo do zastoja na liniji za punjenje, pa se ova traka prepuni mašina ima senzore koji to prepoznaju i odmah zaustavlja rad. Po otklanjanu zastoja mašina produži automatski da hrani traku. Postolje mašine, sve zaštitne obloge i ostali elementi izrađeni su od nerđajućeg čelika. Elektro komandni deo je smešten u posebne ormane zaštićene od vlage. Rukovanje, podešavanje i održavanje ove linije je dosta jednostavno i propraćeno je uputstvom koje se dostavlja korisniku mašine.

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE 

- kapacitet mašine Q = 6000 boca / h
- instalisana snaga Pi = 3,4 kW
- nazivni napon U = 3 x 380 V  50 Hz
- nazivni pritisak P = 6 - 8 bar
- potrošnja vazduha (na 6 bar-a) 700 Nl / min
- dimenzije mašine sa elevatorom D x Š x V 3000 x  2000 x 2500 mm
- masa mašine M = 1030 Kg
- boca 
PET ili PVC
- dimenzije boce max Ф 85; H = 250 mm