ETPAK RF - Roll Feed

NAMENA MAŠINE

Kružna etiketirka ETPAK RF ( Roll Fed ) sa 9 (devet) gnezda za etiketiranje sa potpunim obmotavanjem PP etiketa (od polipropilena) i lepljenjem vrućim lepkom ( hot melt) na njenom kraju. Mehanički je kompaktnija i pogodna za proizvodne pogone manjih dimenzija. Dizajn je prema svim standardima Evropske unije ( EC) i jednostavna za rukovanje i održavanje 


TEHNIČKI OPIS

Pogon mašine je pužni reduktor sa regulacijom brzine. Etiketa se odseca okretnim nožem koji se nalazi u mehanizmu za sečenje. Doprema etikete do mehanizma za sečenje vrši se servo motorom Prenošenje etikete na vakuum valjak sa mehanizma za sečenje vrši se pomoću vakuma.

Nanošenje lapka na početak i kraj etikete na vakuum valjku vrši se dodirom valjkom lepka. 

Dok etiketa putuje sa vakuum valjkom pridržava se vakumom Kada boca dodirne vakuum valjak počinje pozicioniranje etikete. 

Električni delovi:

- Kontrola pomoću PLC
- Touch – screen za upravljanje 
- Sistem za varijabilnu brzinu
- Elektro orman od nerđajućeg čelika
- Sigurnosni uređaj za ulaznu zvezdu i uređaj za odsecanje

Mehanički dodatni delovi:

- Brza zamena formata – bez dodatnog alata
- Uređaj za topli lepak sa samoregulacijom i recirkulacijom
  

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

- kapacitet mašine Q = 12000 boca / čas - okrugle boce
- kapacitet mašine Q = 12000 boca / čas - pravougaone i druge boce
- format boce 0,2 - 2,0 L
- instalisana snaga P = 22 kW  
- nazivni napon U = 3 x 380 В ; 50 Hz
- nazivni pritisak 6 bar - a
- potrošnja vazduha 300 L / min
- kvalitet vazduha klasa 6
- filteri vazduha 35 - 50 mkm
- spoljni prečnik etikete 600 mm
- unutrašnji prečnik etikete 152 mm
- dimenzija: prečnik min 52 mm, max 115 mm
- dimenzija: visina min 150 mm, max 370 mm
- širina etikete min 50 mm, max 175 mm
- dužina etikete min 200 mm, max 375 mm
- debljina etikete 35 - 45 mkm
- vrsta i temperatura lepka hot melt - 120 do 160 °C
- dimenzija mašine ( Š + D + V ) 2250 x 2300 x 2150mm
- masa mašine M = 4500 Kg

Gde se nalazimo?