MZ 1000

NAMENA MAŠINE

Uređaj MZ 1000 je namenjen za zatvaranje manjih PVC i polistirenskih posuda, prethodno već formiranih i izdoziranih. Zatvaranje se vrši termo zavarivanjem pomoću stalno zagrejane pegle. Može se koristiti prilikom pakovanja kremova i pastoznih materija, u zapreminama od 20 do 200 mililitara, koje se na samom uređaju zatvaraju aluminijumskim poklopcima. U zavisnosti od zahteva naručioca moguće je doziranje u širem zapreminskom dijapazonu. Jednostavan je za rukovanje, tako da mogu da ga opslužuju radnici nižeg stepena stručnosti. Pogodan je za proizvodnju u manjim serijama i u toku osvajanja novih proizvoda.

TEHNIČKI OPIS

Po načinu rada i upravljačkim karakteristikama ovaj uređaj je koncipiran kao horizontalni, jednoredni, sa ručnim ulaganjem ambalaže. Ostvarivanje pritiska pegle se takođe obavlja ručno, povlačenjem ručice na dole, dok se sila zavarivanja višestruko uvećava preko polužnog mehanizma. U zavisnosti od oblika posudica zavisi i izgled pegle, što naručilac uređaja definiše pri kupovini. Za svaku veličinu i oblik posudica se izrađuje i postolje - alat u koji se posudice postavljaju pre zavarivanja. Ovo postolje služi kao oslonac pegle, ali i kao pozicioner koji obezbeđuje tačan položaj zavara, kao i njegov kvalitet. Zatvaranje posuda se vrši aluminijumskom folijom sa termo lakom, koja je namotana na kotur, sa štampom ili bez nje. Posle zavarivanja se traka odseče, a kada se postave nove posudice u poziciju za zavarivanje, rukovalac povlači traku sa kotura i postavlja je iznad posudica u poziciju za ponovno zavarivanje. Kotur folije je smešten na svom nosaču koji je sastavni deo uređaja. Kontrola temperature pegle se vrši termoregulatorom. Za pravilan rad uređaja neophodno je da ga opslužuju jedan do dva rukovaoca, u zavisnosti od željenog kapaciteta. Prvi rukovalac vrši navlačenje folije poklopaca i rukuje peglom, dok drugi postavlja prazne posude u alat, a one koje su zavarene stavlja u ambalažne kutije.

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

- kapacitet mašine Q = 1000 jedinica / h
- instalisana snaga P = 0.70 kW
- nazivni napon    U = 220 V; 50 Hz
- dimenzije mašine D x Š x V 1000 x 500 x 700 mm
- masa mašine
M = 60 Kg

Gde se nalazimo?

&