PAK 1400

NAMENA MAŠINE

Ovaj uređaj je namenjen za parafiniranje polutvrdih i tvrdih sireva tipa: gauda, trapist, kačkavalj i drugi. Proces parafiniranja se vrši tako, što se cele "pogače" sira potapaju u tečan, zagrejani parafin, u kratkom vremenskom roku. Istovremeno se, po vađenju sira iz parafina, na toplu podlogu mogu lepiti etikete. Po načinu rada i upravljačkim karakteristikama ovo je poluautomatski uređaj sa ručnim ulaganjem ambalaže. Jednostavan je za rukovanje, tako da mogu da ga opslužuju radnici nižeg stepena stručnosti.

TEHNIČKI OPIS

PAK 1400 je mašina sa elektromotornim pogonom i mehaničkim izvršnim elementima. Sastavljena je od više elemenata koji sačinjavaju jedinstvenu funkcionalnu celinu. Izrađena je u obliku kade, sa čije donje strane se nalaze pločasti grejači, čijim radom upravlja termoregulator, koji održava temperaturu parafina konstantnom.

Sa donje strane kade se nalazi bregasti mehanizam koji se okreće konstantnom brzinom, bez prekida u radu. Ovaj mehanizam obezbeđuje vertikalno kretanje osovine, na kojoj se nalazi nosač ("alat") sa pogačama sira. Mašina se standardno isporučuje sa dva različita alata, za različite oblike pogača po jedan, i to: Alat za četvrtaste "brik" i za okrugle "disk" pogače. Svaki alat je sa po četiri ležišta za pogače.

Maksimalna težina jedne pogače je 3 kg. Na mašini postoji mogućnost podešavanja brzine rada promenom kaišnog prenosnika, ali to podešavanje treba da vrši samo ovlašćeni serviser ili stručno lice sa održavanja. Za pravilan rad mašine neophodno je da je opslužuju dva rukovaoca, koji postavljaju pogače sira na alat, lepe etikete i skidaju parafinisane komade sa mašine

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

- kapacitet mašine Q =1400 pogača / h
- težina pogače 0.5 - 3 Kg
- instalisana snaga P = 10,5 kW
- nazivni napon U = 3 x 380 V  50 Hz
- dimenzije mašine D x Š x V 1300 x 700 x 1200 mm
- masa mašine
M = 190 Kg
- minimalna količina parafina
150 lit

Gde se nalazimo?

&