TERMOPAK 400

NAMENA MAŠINE

Ova mašina je namenjena za pojedinačno i grupno pakovanje proizvoda u foliju, koja ima sposobnost termičkog skupljanja, te na taj nacin prijanja uz proizvod i čini zaštitu od spoljašnjih uticaja, a kod grupnih pakovanja ostvaruje i dobru homogenost paketa. Na ovaj način se može pakovati veliki broj proizvoda, a najmasovniju primenu je našao kod grupnih pakovanja svih vrsta boca, kutija, konzervi i sl., i to u prehrambenoj i hemijskoj industriji, naročito kod proizvoda za masovnu potrošnju.

TEHNIČKI OPIS

TERMOPAK 400 je poluautomatska mašina i sastoji se iz nekoliko jedinica - uredjaja koji sačinjavaju funkcionalnu celinu. Jedinica za oblaganje folijom se sastoji iz nosača kotura gornje i donje folije, kao i mehanizma sa pokretnim grejačem ( peglom ) za otsecanje i zavarivanje folije. Rukovalac formira paket na radnoj ploči i ručno ga pregura kroz film folije, a zatim spušta peglu i vrši zavarivanje i otsecanje folije. Transportna traka je izrađena od zičanog pletiva, a transporter je opremljen pogonskim i zateznim bubnjem, kao i jedinicama za zatezanje. Pogonjen je motoreduktorskim prenosnikom. Komora za termoskupljanje je postavljena na postolje transportera, a u njoj se vrši zagrevanje folije. Vazduh u komori se zagreva električnim grejačima, njegova cirkulacija se ostvaruje aksijalnim ventilatorom, a temperatura se reguliše pomoću termoregulatora. Komora je termički izolovana. Jedinica za hlađenje paketa se nalazi iza komore i služi da ohladi foliju kojom je paket obmotan. Hlađenje se obavlja u struji hladnog vazduha koju ostvaruje ventilator. Prihvatni sto sa valjcima se nalazi u produžetku žičanog transportera. Materijali koji se koriste, kao i njihova površinska zaštita su prilagođeni radnim uslovima sredine u kojoj linija radi, kao i važećim propisima za tu oblast proizvodnje. Zadatak rukovaoca je i da vrši povremenu vizuelnu kontrolu kvaliteta pakovanja, kao i kontrolu parametara koji utiču na kvalitet, a to su: temperatura vazduha u komori, brzina kretanja transportne trake. Mašinu opslužuju najmanje dva radnika. Upravljački elektro orman je smesten na stubu jedinice za oblaganje. Komandna tabla je pregledna i laka za rukovanje.

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

- kapacitet mašine Q = 4 - 6 cikl / min
- instalisana snaga Pi = 13 kW
- nazivni napon U = 3 x 380 V  50 Hz
- nazivni pritisak p = 6 - 8 bar
- potrošnja vazduha (na 6 bar-a) 150 Nl / min
- dimenzije mašine D x Š x V 2650 x 800 x 1500 mm
- masa mašine
M = 480 Kg
- vrsta folije
Termoskupljajuća PE
- maksimalna širina folije
B1 = 420 mm
- debljina folije
0,07 - 0,11 mm

Gde se nalazimo?

&