PD 5000 Mini

NAMENA MAŠINE

Ovaj uređaj je namenjen za odmeravanje i doziranje tečnosti i kremova u već formirane posude. Konstruisana je za doziranje kiselomlečnih proizvoda, a može se koristiti i za druge materije, kako u prehrambenoj, tako i u drugim industrijama. U zavisnosti od zahteva naručioca moguće je doziranje u širem zapreminskom dijapazonu. Po načinu rada i upravljačkim karakteristikama ovo je poluautomatski uređaj sa ručnim ulaganjem ambalaže. Jednostavan je za rukovanje, tako da mogu da ga opslužuju radnici nižeg stepena stručnosti.

TEHNIČKI OPIS

Uređaj PD - 5000 Mini Mini je koncipiran kao mehanizam sa pneumatskim upravljačkim pogonskim elementima, Dozirni sistem je izveden kao klipni pumpni mehanizam, sa nepovratnim ventilima koji omogućavaju precizno punjenje dozatora prilikom usisavanja mase, a time i veliku preciznost i ponovljivost odmerene količine. Iznad dozatora nalazi se konusna posuda sa poklopcem u koju se ručno usipava masa koja se dozira. Mehanizam za podešavanje dozirane količine je izrađen u obliku zavojnog vretena i funkcioniše kao tvrdi graničnik hoda klipnjače pneumatskog cilindra. Podešavanje količine se vrši okretanjem ručice, a za kontrolu dozirane količine treba koristiti menzuru. Demontaža klipa, radi zamene manžetni, je vrlo jednostavna. Kompletan uređaj je izrađen od nerđajućeg čelika i drugih materijala dozvoljenih za korišćenje u prehrambenoj industriji. Za pravilan rad mašine neophodno je da je opslužuju najviše dva rukovaoca. Prvi rukovalac radi na upravljanju procesom rada uređaja. Drugi rukovalac radi na donošenju prazne ambalaže i odnošenju gotovih proizvoda u magacin.

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

- kapacitet Q = 5000 jedinica / h
- pritisak vazduha p = 6 - 8 bar
- potrošnja vazduha ( na 6 bar-a) 150 Nl / min
- dimenzije mašine D x Š x V 1800 x 1100 x 1360 mm
- masa uređaja
M = 220 Kg
- vrsta pogona
Pneumatski

Gde se nalazimo?

&