KZ 800 DK

NAMENA MAŠINE

Ovaj uređaj je namenjen za odmeravanje, doziranje i pakovanje tečnosti, kremova i pastoznih materija u polistirenske i polipropilenske čašice, u zapreminama od 100 do 500 mililitara, koje se na samom uređaju zatvaraju aluminijumskim poklopcima. Konstruisana je za doziranje kiselomlečnih proizvoda, a može se koristiti i za druge materije, kako u prehrambenoj, tako i u drugim industrijama. U zavisnosti od zahteva naručioca moguće je doziranje u širem zapreminskom dijapazonu. Po načinu rada i upravljačkim karakteristikama ovo je poluautomatski uređaj sa ručnim ulaganjem ambalaže. Jednostavan je za rukovanje, tako da mogu da ga opslužuju radnici nižeg stepena stručnosti.

TEHNIČKI OPIS

Uređaj KZ 800 DK je koncipiran kao horizontalni jednoredni rotacioni poluautomat sa ručnim upravljačkim i pogonskim elementima, ručnim startovanjem svakog pojedinačnog ciklusa i pneumatskim doziranjem i odmeravanjem mase.

Dozirni sistem je zapreminski, izveden kao klipni pumpni mehanizam, sa usisnim i potisnim ventilom, koji omogućava precizno punjenje dozatora prilikom usisavanja mase, a time i veliku preciznost i ponovljivost odmerene količine. Mehanizam za podešavanje dozirane količine je izrađen u obliku zavojnog vretena i funkcioniše kao tvrdi graničnik hoda klipnjače pneumatskog cilindra.

Podešavanje količine se vrši okretanjem ručice, a za kontrolu dozirane količine treba koristiti menzuru. Demontaža klipa, radi zamene manžetni, je vrlo jednostavna. Zatvaranje čašica se vrši pomoću stalno zagrejane pegle čija se temperatura kontroliše pomoću termoregulatora. Kompletan uređaj je izrađen od nerđajućeg čelika i drugih materijala dozvoljenih za korišćenje u prehrambenoj industriji.

Za pravilan rad mašine neophodno je da je opslužuju najviše dva rukovaoca. Prvi rukovalac radi na ulaganju praznih i skidanju napunjenih čašica, dok drugi rukovalac postavlja poklopce i zavaruje ih, a samim tim upravlja i procesom rada uređaja.

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

- kapacitet mašine Q = 800 jedinica / h
- opseg doziranja 0,10 – 0,50 lit
- instalisana snaga P = 0.85 kW
- nazivni napon        U = 220 V; 50 Hz
- nazivni pritisak  P = 6 – 8 bar
- potrošnja vazduha (pri 6 bar) 110 Nl / min
- dimenzije mašine D x Š x V 1200 x 700 x 1700 mm
- masa mašine
M = 200 Kg
- prečnik venca čašice 75 mm i 95 mm

Gde se nalazimo?