PD KZ 800 05/02

NAMENA MAŠINE

Ovaj uređaj je namenjen za odmeravanje, doziranje i pakovanje tečnosti u polistirenske i polipropilenske čašice Ø 75 i Ø 95, u zapreminama od 100 do 500 ml, koje se na samom uređaju zatvaraju aluminijumskim poklopcima. Konstruisana je za doziranje kiselomlečnih proizvoda, a može se koristiti i za druge materije, kako u prehrambenoj, tako i u drugim industrijama. Po načinu rada i upravljačkim karakteristikama ovo je poluautomatski uređaj sa ručnim ulaganjem ambalaže. Jednostavan je za rukovanje, tako da mogu da ga opslužuju radnici nižeg stepena stručnosti.

TEHNIČKI OPIS

Uređaj PD - KZ 800 05/02 je koncipiran kao horizontalni jednoredni rotacioni poluautomat sa ručnim upravljačkim i pogonskim elementima, sa ručnim startovanjem svakog pojedinačnog ciklusa.

Dozirni sistem je izveden kao klipni pumpni mehanizam, sa pneumatski upravljanim ventilima koji omogućavaju precizno punjenje dozatora prilikom usisavanja mase, a time i veliku preciznost i ponovljivost odmerene količine. Mehanizam za podešavanje dozirane količine je izrađen u obliku zavojnog vretena i funkcioniše kao tvrdi graničnik hoda klipnjače pneumatskog cilindra.

Podešavanje količine se vrši okretanjem ručice, a za kontrolu dozirane količine treba koristiti menzuru. Demontaža klipa, radi zamene manžetni, je vrlo jednostavna. Kompletan uređaj je izrađen od nerđajućeg čelika i drugih materijala dozvoljenih za korišćenje u prehrambenoj industriji.

Za pravilan rad mašine neophodno je da je opslužuju najviše dva rukovaoca. Prvi rukovalac radi na ulaganju praznih i skidanju napunjenih čašica, dok drugi rukovalac postavlja poklopce i zavaruje ih. Mašina je periva u CIP-u ali ne poseduje instalaciju i armaturu za automatsko pranje.
TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

- kapacitet mašine Q = 800 jedinica / h
- opseg doziranja 0,10 – 0,50 lit
- instalisana snaga P = 0.85 kW
- nazivni napon      U = 220 V; 50 Hz
- dimenzije mašine D x Š x V 1900 x 600 x 1600 mm
- masa mašine
M = 150 Kg
- prečnik venca čašice 75 mm i 95 mm

Gde se nalazimo?