DV 300

NAMENA MAŠINE

Ovaj uređaj je namenjen za odmeravanje, doziranje i pakovanje tečnosti u polistirenske i polipropilenske posude, u zapreminama od 100 do 2000 mililitara, koje se na samom uređaju zatvaraju folijom sa kotura iz istovremeno opsecanje.

Konstruisana je za doziranje kiselomlečnih proizvoda, a može se koristiti i za druge materije, kako u prehrambenoj, tako i u drugim industrijama.

Po načinu rada i upravljačkim karakteristikama ovo je poluautomatski uređaj sa ručnim ulaganjem ambalaže. Jednostavan je za rukovanje, tako da mogu da ga opslužuju radnici nižeg stepena stručnosti.

TEHNIČKI OPIS

Uređaj DV 300 je koncipiran kao horizontalni jednoredni linijski poluautomat sa pneumatskim upravljačkim i pogonskim elementima, sa ručnim startovanjem svakog pojedinačnog ciklusa.

Dozirni sistem je izveden kao flowmetrijski mehanizam, sa automatskim odžavanjem nivoa tečnosti i nadpritiska u dozirnom loncu mašine, što omogućava veliku preciznost i ponovljivost odmerene količine. Za održavanje nadpritiska u sudu korisnik treba da obezbedi inertni gas ili smešu pogodnu za dozirani medijum.

Podešavanje doze se vrši na touch panelu sa preciznošću od 1ml, a za kontrolu dozirane količine treba koristiti menzuru. Zavarivanje folije uz istovremeno opsecanje je pogonjeno pneumatskim cilindrom.

U zavisnosti od vrste i debljine folije, a shodno materijalu posudice treba na touch panelu podesiti temperaturu i vreme varenja folije. Pomeranje gnezda sa posudicom i premotavanje folije se vrši ručno. Kompletan uređaj je izrađen od nerđajućeg čelika i drugih materijala dozvoljenih za korišćenje u prehrambenoj industriji.

Za pravilan rad mašine neophodno je da je opslužuju jedan rukovalac. On prvo umeće praznu posudicu u gnezdo i dovodi je pod dozator. Pritiskom na taster otvara se dozirni ventil i pokreće se doziranje. Za vreme doziranja operater treba da premota foliju.

Nakon doziranja rukovalac pomera posudicu pod peglu i pokreće proces zavarivanja. Nakon toga izvlači gnezdo sa posudicom, vadi napunjenu i stavlja novu posudu. Mašina poseduje instalaciju za automatsko pranje u CIP-u.

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

- kapacitet mašine Q = 300 jedinica / h
- opseg doziranja 0,10 – 2,0 lit
- instalisana snaga P = 1.00 kW
- nazivni napon  U = 380 V ; 50 Hz
- dimenzije mašine D x Š x V 900 x 1200 x 1800 mm
- masa mašine
M = 210 Kg
- dimenzije posude
prema uzorku
- širina folije od 190 do 205 mm
- prečnik hilzne 40 mm
- maksimalni prečnik rolne 250 mm
- debljina alu folije 40 µm

Gde se nalazimo?

&