Z 800 T

NAMENA MAŠINE

Zatvaračica Z 800 T je namenjena za zatvaranje termovarom polistirenske ili polipropilenske posude po uzorku, koje se na samom uređaju zatvaraju aluminijumskim poklopcima.

Može se koristiti i za razne materije, kako u prehrambenoj, tako i u drugim industrijama.

Po načinu rada i upravljačkim karakteristikama ovo je poluautomatski uređaj sa ručnim ulaganjem ambalaže.

Jednostavan je za rukovanje, tako da mogu da ga opslužuju radnici nižeg stepena stručnosti.

TEHNIČKI OPIS

Zatvaračica je koncipirana kao horizontalni jednoredni rotacioni poluautomat sa ručnim upravljačkim i pogonskim elementima, sa ručnim startovanjem svakog pojedinačnog ciklusa.
Prečnik venca posude mora biti istovetan za sve vrste ambalaže ( 0.25, 0.5, 1 litar ) odnosno posude treba da se razlikuju samo po visini.
Za pravilan rad mašine neophodno je da je opslužuju dva rukovaoca.
Prvi rukovalac radi na ulaganju punih nezatvorenih posuda i skidanju napunjenih posuda, dok drugi rukovalac postavlja poklopce i zavaruje ih, a samim tim upravlja i procesom rada uređaja.

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

- kapacitet mašine Q = 800 jedinica / h
- instalisana snaga P = 0.85 kW
- nazivni napon   U = 220 V; 50 Hz
- dimenzije mašine D x Š x V 600 x 500 x 800 mm
- masa mašine
M = 85 kg
- prečnik venca čašice
D = po uzorku

Gde se nalazimo?

&