PD 1000 S

NAMENA MAŠINE

Ovaj uređaj je namenjen za odmeravanje i doziranje svežeg sira u već formirane posude. Konstruisana je za doziranje kiselomlečnih proizvoda, a može se koristiti i za druge materije, kako u prehrambenoj, tako i u drugim industrijama. U zavisnosti od zahteva naručioca moguće je doziranje u širem zapreminskom dijapazonu. Po načinu rada i upravljačkim karakteristikama ovo je poluautomatski uređaj sa ručnim ulaganjem ambalaže. Jednostavan je za rukovanje, tako da mogu da ga opslužuju radnici nižeg stepena stručnosti.

TEHNIČKI OPIS

Uređaj PD - 1000 S je koncipiran kao mehanizam sa pneumatskim upravljačkmi pogonskim elementima, Dozirni sistem je izveden kao klipni pumpni mehanizam, sa zakretnim klipovima koji omogućavaju precizno punjenje dozatora prilikom usisavanja mase, a time i veliku preciznost i ponovljivost odmerene količine. Mehanizam za podešavanje dozirane količine je izrađen u obliku zavojnog vretena i funkcioniše kao tvrdi graničnik hoda klipnjače pneumatskog cilindra. Podešavanje količine se vrši okretanjem ručice, a za kontrolu dozirane količine treba koristiti menzuru. Demontaža klipa, radi zamene manžetni, je vrlo jednostavna. Kompletan uređaj je izrađen od nerđajućeg čelika i drugih materijala dozvoljenih za korišćenje u prehrambenoj industriji. Za pravilan rad mašine neophodno je da je opslužuju najviše dva rukovaoca. Prvi rukovalac radi na upravljanju procesom rada uređaja. Drugi rukovalac radi na donošenju prazne ambalaže i odnošenju gotovih proizvoda u magacin.

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

- kapacitet Q = 1000 ciklusa / h
- pritisak vazduha p = 6 - 8 bar
- potrošnja vazduha ( na 6 bar-a)  85 Nl / min
- dimenzije mašine D x Š x V  1350 x 500 x 1250 mm
- masa uređaja
M = 125 Kg
- vrsta pogona
Pneumatski

Gde se nalazimo?

&