FORMOPAK 2400 K

NAMENA MAŠINE

FORMOPAK 2400 K je automatska mašina namenjena za odmeravanje, doziranje i zatvaranje manjih PVC i polistirenskih posuda, uz istovremenu izradu ove ambalaže na samoj mašini, postupkom termoformiranja.
Mašina se isporučuje za malo pakovanje čaja u PVC kašičice koje se formiraju na samoj mašini i iz amašine izlaze kao paket sa četiri kašičice.

Gde se nalazimo?

&