FORMOPAK 1500 MASLAC

NAMENA MAŠINE

FORMOPAK 1500 - je automatska mašina namenjena za odmeravanje, doziranje i zatvaranje manjih PVC i polistirenskih posuda, uz istovremenu izradu ove ambalaže na samoj mašini, postupkom termoformiranja. Može se koristiti za pakovanje kremastih i pastoznih materija, kao što su: maslac, , marmelada, i slično, u veličinama od 10 do 30 grama, koje se na samom uređaju zatvaraju aluminijumskom folijom.

FORMOPAK 3000 MASLAC

NAMENA MAŠINE

FORMOPAK 3000 - je automatska mašina namenjena za formiranje, odmeravanje, doziranje i zatvaranje manjih PVC i polistirenskih posuda, uz istovremenu izradu ove ambalaže na samoj mašini, postupkom termoformiranja. Namenski se izrađuje za pakovanje kremastih i pastoznih materija, kao sto su: maslac, sirni namazi (ABC) maslo i slično, (moguće i toplo pakovanje na 75 stepeni za posude 15 i 20 grama) u veličinama od 15 i 20 grama, koje se na samom uredjaju zatvaraju aluminijumskom folijom (dva alata).

FORMOPAK 6000 MASLAC

NAMENA MAŠINE

FORMOPAK 6000 - je automatska mašina namenjena za formiranje, odmeravanje, doziranje i zatvaranje manjih PVC i polistirenskih posuda, uz istovremenu izradu ove ambalaže na samoj mašini, postupkom termoformiranja. Namenski se izrađuje za pakovanje kremastih i pastoznih materija, kao sto su: maslac, sirni namazi ( ABC ) maslo i slično, ( moguće i toplo pakovanje na 75 stepeni za posude 15 - 50 grama ) u veličinama od 15 - 50 grama, koje se na samom uredjaju zatvaraju aluminijumskom folijom. (dva alata).

Gde se nalazimo?

&