FORMOPAK 3000 MASLAC

NAMENA MAŠINE

FORMOPAK 3000 - je automatska mašina namenjena za formiranje, odmeravanje, doziranje i zatvaranje manjih PVC i polistirenskih posuda, uz istovremenu izradu ove ambalaže na samoj mašini, postupkom termoformiranja. Namenski se izrađuje za pakovanje kremastih i pastoznih materija, kao sto su: maslac, sirni namazi (ABC) maslo i slično, (moguće i toplo pakovanje na 75 stepeni za posude 15 i 20 grama) u veličinama od 15 i 20 grama, koje se na samom uredjaju zatvaraju aluminijumskom folijom (dva alata).

Na zahtev naručioca uz mašinu se isporučuju dodatni setovi izmenljivih alata za pakovanje 1 x 125 grama i 1 x 250 grama. Zatvaranje se vrši termo zavarivanjem pomoću stalno zagrejane pegle. Mašina je oklopljena prokronskom konstrukcijom i pleksiglasom od zone formiranje posudica do zone termovarenja stalno zagrejanom peglom ( mašine ovakvog tipa nisu predviđene da rade u nadpritisku ) Maslac se ne dogrejava jer se isti puni na sobnoj temperaturi, dok je moguće toplo pakovanje na 75°C topljenih ili namaznih sireva.

TEHNIČKI OPIS

Po načinu rada i upravljačkim karakteristikama ovo je dvoredna linijska mašina, horizontalna, sa taktnim režimom rada. Sastavljena je iz više jedinica - modula, objedinjenih u jednu funkcionalnu celinu, čijim radom upravlja programabilni logički kontroler (PLC).

Prema vrsti pogona ova mašina predstavlja kombinaciju pneumatskih i mehaničkih mehanizama, koji obavljaju i funkcije formiranja čančića, odmeravanja i doziranja mase, zatvaranje posudica, odsecanja, iznošenja sa mašine i namotavanja otpadne folije. Ova mašina je opremljena dozirnim loncem, formiranim kao dupli, koji omogućava održavanje temperature mase pri doziranju ( maslac se puni na sobnoj temperaturi). Dozirni sistem je izveden kao klipni pumpni mehanizam, sa ventilskim sistemom koji omogućava precizno punjenje dozatora pri usisavanju, a time i veliku preciznost i ponovljivost odmerene količine. ( Sistem se povezuje na CIP pranje ) Prema zahtevu Kupca, transport maslaca vrši se uz pomoć elevatora. Pumpa za prenos maslaca je kapaciteta 4m3/sat rada, pritisak maksimalno 5 Bar-a, broj obrtaja pumpe 315/minuta rada, kapacitet prihvatnog koša 100 l, dok je isti pokretan elektromotornim pogonom snage 2.2 kW. Svi elementi pumpe koji su u dodiru sa transportiranim fluidom su od nerđajućeg čelika Č 4580, a stator pumpe je od belog NBR-a (70 shore-a). Prilikom pranja demontira se špingla, rotor i cevovod i potapa za pranje. Garancija na pumpu je godinu dana, dok stator ne podleže garanciji, te je u cenu uključen još jedan rezervni stator. Na zahtev korisnika vrši se i transport maslaca od bućkalice do dozirnog suda a za davanje dodatne ponude potreban je tlocrt prostorije investitora. Zatvaranje posuda se vrši aluminijumskom folijom sa termo lakom, namotanom na kotur, sa štampom ili bez nje. Posle zavarivanja se traka odseče, a napunjene posudice padaju na transporter koji ih iznosi sa mašine. ( automatsko namotavanje otpada ) Kontrola temperature pegle se vrši termoregulatorom. Otisak datuma zavisi od želje kupca – inače se radi sa tri dvocifrena broja – ali se isti prilagođava željama kupca. Svi elementi koji dolaze u kontakt sa materijom koja se pakuje izrađeni su od nerđajućeg čelika i drugih materijala atestiranih za upotrebu u prehrambenoj industriji.

Uz mašinu se isporučuje kompletna dokumentacija ( upustvo za rukovanje i održavanje sa elektro i pneumatskim šemama ) kao i komplet rezervnih delova. ( CE znak ) Za pravilan rad uredjaja neophodno je da ga opslužuju dva rukovaoca. Prvi rukovalac upravlja procesom rada mašine, dok drugi rukovalac radi na donošenju ambalaže i odnošenju gotovih proizvoda u magacin.

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

- kapacitet mašine Q = 3000 jedinica / h
- opseg doziranja 4 x 15 g + 4 x 20 g (1 x 125 g  i 1 x 250 g)
- instalisana snaga
Pi = 7.5 кW
- nazivni napon U = 3 x 380 V  50 Hz
- nazivni pritisak P = 6 - 8 bar
- potrošnja vazduha (na 6 bar-a) 600 Nl / min
- dimenzije mašine D x Š x V 3650 x 1400 x 1900  mm
- masa mašine M = 1360 Kg