FORMOPAK 1500 MED

NAMENA MAŠINE

FORMOPAK 1500 - je automatska mašina namenjena za odmeravanje, doziranje i zatvaranje manjih PVC i polistirenskih posuda, uz istovremenu izradu ove ambalaže na samoj mašini, postupkom termoformiranja. Može se koristiti za pakovanje kremastih i pastoznih materija, kao što su: marmelada, med, i slično, u veličinama od 10 do 30 grama, koje se na samom uređaju zatvaraju aluminijumskom folijom.

FORMOPAK 3000 MED

NAMENA MAŠINE

FORMOPAK 3000 - je automatska mašina namenjena za odmeravanje, doziranje i zatvaranje manjih PVC i polistirenskih posuda, uz istovremenu izradu ove ambalaže na samoj mašini, postupkom termoformiranja. Može se koristiti za pakovanje kremastih i pastoznih materija, kao što su: marmelada, med, i slično, u veličinama od 10 do 30 grama, koje se na samom uređaju zatvaraju aluminijumskom folijom.

Gde se nalazimo?

&