MONOPAK 1500 05 02 UP

NAMENA MAŠINE

MONOPAK 1500 05 02 UP - je automatska mašina za pakovanje tečnih proizvoda i kremova u polistirenske ili polipropilenske čašice. Najmasovniju primenu ova mašina ima na linijama za pakovanje kiselomlečnih proizvoda i krem sireva, u zapreminama od 0,10 do 0,50 litara. Mašina ja sa izmenjivim šoljama, dozatorima,uzimačima čaša i poklopaca da bi se na njoj moglo pakovati i čaše od 02 i 05 litara. Prelazak sa jednog pakovanja na drugo traje do 10 (deset) minuta.

MONOPAK 1500 05/02

NAMENA MAŠINE

MONOPAK 1500 05/02 - je automatska mašina za pakovanje tečnih proizvoda i kremova u polistirenske ili polipropilenske čašice. Najmasovniju primenu ova mašina ima na linijama za pakovanje kiselomlečnih proizvoda i krem sireva, u zapreminama od 0,10 do 0,50 litara. Mašina ja sa izmenjivim šoljama, dozatorima,uzimačima čaša i poklopaca da bi se na njoj moglo pakovati i čaše od 02 i 05 litara. Prelazak sa jednog pakovanja na drugo traje do 10 (deset) minuta.

MONOPAK 3000 05 UP clean

NAMENA MAŠINE

MONOPAK 3000 05 UP clean - je automatska mašina za pakovanje tečnih proizvoda i kremova u polistirenske ili polipropilenske čašice. Najmasovniju primenu ova mašina ima na linijama za pakovanje kiselomlečnih proizvoda i krem sireva, u zapreminama od 0,125 do 0,5 litara u čaše fi 95 mm, kapaciteta 3000 komada na sat.

MONOPAK 3000 05/02

NAMENA MAŠINE

MONOPAK 3000 05/02 - je automatska mašina za pakovanje tečnih proizvoda i kremova u polistirenske ili polipropilenske čašice. Najmasovniju primenu ova mašina ima na linijama za pakovanje kiselomlečnih proizvoda i krem sireva, u zapreminama od 0,10 do 0,5 litara. Mašina ja sa izmenjivim šoljama, dozatorima,uzimačima čaša i poklopaca da bi se na njoj moglo pakovati i čaše od 02 i 05 litara. Prelazak sa jednog pakovanja na drugo traje do 10 (deset) minuta.

MONOPAK 4500 05/02 UP clean

NAMENA MAŠINE

MONOPAK 4500 05/02 UP clean - je automatska mašina za pakovanje tečnih proizvoda i kremova u polistirenske ili polipropilenske čašice u zoni natpritiska. Najmasovniju primenu ova mašina ima na linijama za pakovanje kiselomlečnih proizvoda i krem sireva, u zapreminama od 0,125 do 0,5 litara u čaše fi 95 mm, kao i od 0,10 do 0,20 litara u čaše fi 75 mm, kapaciteta 4500 komada na sat.

MONOPAK 4500 05/02

NAMENA MAŠINE

MONOPAK 4500 05/02 - je automatska mašina za pakovanje tečnih proizvoda i kremova u polistirenske ili polipropilenske čašice. Najmasovniju primenu ova mašina ima na linijama za pakovanje kiselomlečnih proizvoda i krem sireva, u zapreminama od 0,10 do 0,5 litara. Mašina ja sa izmenjivim šoljama, dozatorima, uzimačima čaša i poklopaca da bi se na njoj moglo pakovati i čaše od 02 i 05 litara. Prealazak sa jednog pakovanja na drugo traje do 10 (deset) minuta.

MONOPAK 6000 02 clean

NAMENA MAŠINE

MONOPAK 6000 02 clean - je automatska mašina za pakovanje tečnih proizvoda i kremova u polistirenske ili polipropilenske čašice. Najmasovniju primenu ova mašina ima na linijama za pakovanje kiselomlečnih proizvoda i krem sireva, u zapreminama od 0,10 do 0,25 litara u čaše fi 75 mm, kapaciteta 6000 komada na sat.

MONOPAK 6000 05 UP clean

NAMENA MAŠINE

MONOPAK 6000 05 UP clean -  je automatska mašina za pakovanje tečnih proizvoda i kremova u polistirenske ili polipropilenske čašice u zoni natpritiska. Najmasovniju primenu ova mašina ima na linijama za pakovanje kiselomlečnih proizvoda i krem sireva, u zapreminama od 0,125 do 0,5 litara u čaše fi 95 mm, kao i od 0,10 do 0,20 litara u čaše fi 75 mm, kapaciteta 6000 komada na sat.

MONOPAK 9000 02 clean

NAMENA MAŠINE

MONOPAK 9000 02 clean - je automatska mašina za pakovanje tečnih proizvoda i kremova u polistirenske ili polipropilenske čašice. Najmasovniju primenu ova mašina ima na linijama za pakovanje kiselomlečnih proizvoda i krem sireva, u zapreminama od 0,10 do 0,25 litara u čaše fi 75 mm, kapaciteta 9000 komada na sat.

Gde se nalazimo?

&