MONOPAK 4500 05/02

NAMENA MAŠINE

MONOPAK 4500 05/02 - je automatska mašina za pakovanje tečnih proizvoda i kremova u polistirenske ili polipropilenske čašice. Najmasovniju primenu ova mašina ima na linijama za pakovanje kiselomlečnih proizvoda i krem sireva, u zapreminama od 0,10 do 0,5 litara. Mašina ja sa izmenjivim šoljama, dozatorima, uzimačima čaša i poklopaca da bi se na njoj moglo pakovati i čaše od 02 i 05 litara. Prealazak sa jednog pakovanja na drugo traje do 10 (deset) minuta.

Koncepcija mašine je takva, da se u automatskom ciklusu obavljaju sinhronizovane funkcije: uzimanje čaša iz šaržera, doziranje sa odmeravanjem, uzimanje poklopaca, zavarivanje poklopaca, datumiranje i odlaganje punih zatvorenih čaša na prihvatni sto. Nivo automatizacije omogućava minimalno angažovanje radne snage, a veliki kapacitet obezbeđuje njenu brzu isplativost. 

TEHNIČKI OPIS

Ova troredna, linijska horizontalna mašina radi u taktnom režimu rada, i prema vrsti pogona i načinu funkcionisanja predstavlja kombinaciju mehaničkih i pneumatskih mehanizama - modula. Mašinu pogoni motoreduktor, koji preko razdelnika pogona pokreće glavno vratilo mašine, kao i koračni reduktor transportera.

Na razdelnom reduktoru se nalazi lančanik sa sigurnosnom čivijom, koji čuva mašinu od preopterećenja. Ulogu međufaznog povezivanja svih elemenata ciklusa mašine vrši transporter, koji prenosi čaše od jednog mehanizma do drugog, sve do izbacivača čaša koji ih iznosi na prihvatni sto odakle ih radnik skuplja i zbirno pakuje.

Doziranje je klipno, sa zapreminskim odmeravanjem količine, a napajanje dozatora se može vršiti i iz posude koja se nalazi na mašini. Postolje mašine, zaštitne obloge, i ostali elementi koji dolaze u kontakt sa materijom koja se pakuje su izrađeni od nerđajućeg čelika.

Mašina se isporučuje sa vlažnim (pečatnim) datumom. Uz mašinu se isporučuje kompletna dokumentacija (upustvo za rukovanje i održavanje sa elektro i pneumatskim šemama i uverenjima) kao i komplet rezervnih delova.

Ovakvom koncepcijom se dobila visoka pouzdanost i jednostavnost mašine, što se ogleda u lakom održavanju i podešavanju, kao i kratkom vremenu servisiranja.

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE
 
- kapacitet mašine Q = 4500 čaša / h
- opseg doziranja 0,10 - 0,5 l
- instalisana snaga Pi = 2,50 kW
- nazivni napon 3 x 380 V  50 Hz
- nazivni pritisak p = 6 - 8 bar
- potrošnja vazduha (na 6 bar-a) 380 Nl / min
- dimenzije mašine D x Š x V 3300 x 1280 x 2300 mm
- masa mašine M = 1350 Kg
- prečnik venca  čaše za termovar D = 75 i 95 mm