DOZOPAK 2000 UP 05

NAMENA MAŠINE

Mašina za punjenje DOZOPAK 2000 UP 05 je namenjena za punjenje posuda za fetu ali se može koristiti za punjenje svih vrsta tečnih i pastoznih materija koje se koriste u mlekarskoj, hemijskoj i drugim industrijama u zapreminama do 0,5 litara.

Na ovoj mašini se mogu pakovati posude u više veličina i dimenzija sa najvećom zapreminom do pola litra, uz neophodno podešavanje određenih parametara.

TEHNIČKI OPIS

Mašina DOZOPAK 2000 UP 05 je horizontalnog tipa, linijska i automatizovana, sa automatskim ulaganjem posuda na dvoredni transporter kao i iznošenja sa istog. Prema vrsti pogonskih elemenata ovo je pneumatsko mehanička mašina..

Kompletna mašina je izrađena od nerđajućeg čelika. Proces rada je elektronski upravljan PLC - om. Mašina se sastoji iz sledećih sklopova, koji u tehničkom i tehnološkom smislu predstavljaju jedinstvenu celinu: dvoredni transporter za posude, uzimanje posuda, modul za doziranje, spuštanje i nabijanje uskočnih poklopaca Dvoredni transporter za boce se sastoji od prokronske šarnirne trake, pogonske i zatezne jedinice i elemenata za precizno vođenje trake. Sastavni deo transportera čine i elementi za podešavanje položaja trake u zavisnosti od veličine amabalaže, kao i nosači transportera i zaštitne obloge. Na traci se nalaze trnovi koji služe za vođenje i pozicioniranje posuda.

Pogonska jedinica se sastoji od motoreduktora i koračnog reduktora koji obezbeđuje taktno (koračno) kretanje trake. Ovaj mehanizam obezbeđuje bestrzajno kretanje transportera, kao i precizno pozicioniranje posuda na dozirnim stanicama. Ambalažu iz šaržera mehanizam unosi taktno na transporter i ona može biti od 0,25 – 0,5 litara raznih oblika i dimenzija Modul za doziranje je izveden kao klipni dozator sa pneumatskim pogonom i preciznom mehaničkom kontrolom dozirane količine. Usisavanje tečnosti se vrši iz posude koja se nalazi pored mašine ('sa poda').

Ventilski sistem obavlja razdvajanje taktova usisavanja i potiskivanja tečnosti. Doziranje se istovremeno vrši na tri posude. U idućoj fazi ciklusa je uzimanje i nabacivanje uskočnog poklopca.

NAPOMENA

- Pri projektovanju i izradi poštovane su sve mere i propisi o zaštiti na radu.
- Prilikom isporuke mašine isporučuje se i uputstvo za rukovanje i održavanje.

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

- kapacitet mašine Q = 2000 posuda / h
- opseg doziranja 0,25 - 0,5 lit
- instalisana snaga P = 0.25 kW
- nazivni napon 3 x 380 V ; 50 Hz
- nazivni pritisak P = 6 - 8 bar
- potrošnja vazduha (na 6 bar-a) 70 Nl / min
- dimenzije mašine D x Š x V 2400 x 1250 x 2000 mm
- masa mašine
M = 940 kg
- prečnik venca posude
D = po uzorku

Gde se nalazimo?