MONOPAK 3000 10 P clean

NAMENA MAŠINE

MONOPAK 3000 10 P clean - je automatska mašina za pakovanje tečnih proizvoda i kremova u polistirenske posude koje se zatvaraju polistirenskim uskočnim poklopcima u zoni natpritiska. Najmasovniju primenu ova mašina ima na linijama za pakovanje kiselomlečnih proizvoda u zapreminama od 0,70 do 1,00 litara u posude sa uskočnim poklopcem, kapaciteta 3000 komada na sat.

Koncepcija mašine je takva, da se u automatskom ciklusu obavljaju sinhronizovane funkcije: uzimanje posuda iz šaržera sa tretmanom UV lampama, doziranje sa odmeravanjem u natpritisku, uzimanje poklopaca iz šaržera sa tretmanom UV lampama, spuštanje poklopaca, nabijanje poklopaca, ink-jet datumiranje i odlaganje punih zatvorenih čaša na prihvatni obrtni sto.

 TEHNIČKI OPIS

Ova dvoredna, linijska horizontalna mašina radi u taktnom režimu rada, i prema vrsti pogona i načinu funkcionisanja predstavlja kombinaciju mehaničkih i pneumatskih mehanizama - modula. Mašinu pogoni motoreduktor, koji preko razdelnika pogona pokreće glavno vratilo mašine, kao i koračni reduktor transportera. Na razdelnom reduktoru se nalazi lančanik sa sigurnosnom čivijom, koji čuva mašinu od preopterećenja. Ulogu međufaznog povezivanja svih elemenata ciklusa mašine vrši transporter, koji prenosi čaše od jednog mehanizma do drugog, sve do izbacivača čaša koji ih iznosi na prihvatni sto odakle ih radnik skuplja i zbirno pakuje. Transportna traka se sastoji od dva šarnirna lanca, sa specijalnim "guračima", koji obezbeđuju precizno pozicioniranje posuda u toku ciklusa. Transporter je postavljen na sopstvenom postolju u kome se nalazi mehanizam za podizanje i spuštanje, kojim se podešava visina trake u odnosu na visinu posude koja se puni. Kada se pune posuda od 0,7 litara transporter se postavlja u gornji položaj, dok se za litarske posude spušta dole. Pogon podizača je elektromotorni.

Tretman posuda i poklopaca UV lampama kao i zona doziranja nalaze se u oklopljenom delu mašine a u zoni natpritiska (videti skicu). Doziranje je klipno, sa zapreminskim odmeravanjem količine, a napajanje dozatora se vrši iz posude koja se nalazi na mašini. Pranje CIP je kompletno automatizoavano a četiri obrtna ventila (videti skicu) su sastavni deo mašine.    

Postolje mašine, zaštitne obloge, i ostali elementi koji dolaze u kontakt sa materijom koja se pakuje su izrađeni od nerđajućeg čelika. Uz mašinu se isporučuje kompletna dokumentacija (upustvo za rukovanje i održavanje sa elektro i pneumatskim šemama i uverenjima) kao i komplet rezervnih delova. Mašina se isporučuje sa traverznom i ink-jet štampačem, kao i sa mehanizmom za postavljanje uskočnih PVC poklopaca.

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

- kapacitet mašine Q = 3000 posuda / h
- opseg doziranja 0,7 - 1,0 l
- instalisana snaga
Pi = 1,30 Kw
- nazivni napon U = 3 x 380 v  50 Hz
- nazivni pritisak P = 6 - 8 bar
- potrošnja vazduha (na 6 bar-a)
850 Nl / min
- dimenzije mašine D x Š x V  3300 x 1300 x 2300 mm
- masa mašine M = 1550 Kg
- prečnik venca  posuda  D = po uzorku

Gde se nalazimo?

&