FEPAK 1500 T UP clean

NAMENA LINIJE

Linija FEPAK 1500 T UP clean - je namenjena za pakovanje UF belog sira. Prijektovana je tako, da se kroz tehnolški proces doziranja smeše, koagulaciju i zatvaranje posuda dobije proizvod zahtevanog kvaliteta.

MONOPAK 200 T UP - 5L

NAMENA LINIJE

Mašina za punjenje MONOPAK 200 T UP - 5L je namenjena za punjenje posuda za namazni sir ali se može koristiti za punjenje svih vrsta tečnih, kremastih i pastoznih materija koje se koriste u mlekarskoj, hemijskoj i drugim industrijama. 

Na ovoj mašini se mogu pakovati posude u više veličina i dimenzija sa najvećom zapreminom  do 1 do 5 litara, uz neophodno podešavanje određenih parametara. 

MONOPAK 1500 05 SS T UP clean

NAMENA MAŠINE

MONOPAK 1500 05 SS T UP clean  - je automatska mašina za pakovanje svežeg (sitnog) sira u polistirenske ili polipropilenske posude u zoni nadpritiska (sterilni vazduh HEPA filter, klasa H14) sa termovarom a u zapreminama od 0,25 do 0,50 litara. Koncepcija mašine je takva, da se u automatskom ciklusu obavljaju sinhronizovane funkcije: uzimanje posuda iz šaržera sa tretmanom UV lampama, doziranje sa odmeravanjem u natpritisku ( dodatni sud sa pumpom za dopremu svežeg sira ), uzimanje aluminijumskih poklopaca iz šaržera sa tretmanom UV lampama, zavarivanje poklopaca, ink-jet datumiranje, postavljanje uskočnih poklopaca i odlaganje punih zatvorenih čaša na prihvatni sto.  

MONOPAK 1500 10 SS T UP clean

NAMENA MAŠINE

MONOPAK 1500 10 SS T UP clean  - je automatska mašina za pakovanje svežeg (sitnog) sira u polistirenske ili polipropilenske posude u zoni nadpritiska (sterilni vazduh HEPA filter, klasa H14) sa termovarom a u zapreminama od 0,50 do 1,00 litara. Koncepcija mašine je takva, da se u automatskom ciklusu obavljaju sinhronizovane funkcije: uzimanje posuda iz šaržera sa tretmanom UV lampama, doziranje sa odmeravanjem u natpritisku ( dodatni sud sa pumpom za dopremu svežeg sira ), uzimanje aluminijumskih poklopaca iz šaržera sa tretmanom UV lampama, zavarivanje poklopaca, ink-jet datumiranje, postavljanje uskočnih poklopaca i odlaganje punih zatvorenih čaša na prihvatni sto.       

MONOPAK 2000 F UP clean

NAMENA MAŠINE

MONOPAK 2000 F UP clean - je automatska mašina za punjenje u polistirenske ili polipropilenske posude sira tipa feta u zoni natpritiska. Najmasovniju primenu ova mašina ima na linijama za pakovanje kiselomlečnih proizvoda, fete sireva, u zapreminama od 0,20 do 1,00 litara. Mašina se može raditi sa više razlićitih prećnika posude. Prelazak sa jednog pakovanja na drugo traje do 10 (deset) minuta.     

MONOPAK 2000 S 05

NAMENA MAŠINE

MONOPAK 2000 S 05 za salamuru  - je polu automatska mašina za već napunjenne polistirenske ili polipropilenske posude (najčešće sa sirom) u koju se dodatno dozira najčešće tečna masa (obično salamura). Najmasovniju primenu ova mašina ima na linijama za pakovanje kiselomlečnih proizvoda i tvrdih sireva, u zapreminama od 0,25 do 0,5 litara. Prelazak sa jednog pakovanja na drugo traje do 10 (deset) minuta.

MONOPAK 2000 S UP - 1L

NAMENA MAŠINE

MONOPAK 2000 S UP - 1L  - (za salamuru) je polu automatska mašina za već napunjene polistirenske ili polipropilenske posude ( najčešće sa sirom I fetom ) u koju se dodatno dozira najčešće tečna masa (obično salamura). Najmasovniju primenu ova mašina ima na linijama za pakovanje kiselomlečnih proizvoda, fete i tvrdih sireva, u zapreminama od 0,25 do 1,0 litara.     

MONOPAK 2000 S F UP - 1L

NAMENA MAŠINE

MONOPAK 2000 S F UP - 1L  - (za salamuru) je polu automatska mašina za već napunjenne polistirenske ili polipropilenske posude (najčešće sa sirom i fetom) u koju se dodatno dozira najčešće tečna masa (obično salamura). Najmasovniju primenu ova mašina ima na linijama za pakovanje kiselomlečnih proizvoda, fete i tvrdih sireva, u zapreminama od 0,25 do 1,0 litara.     

MONOPAK 3000 10 SS T UP clean

NAMENA LINIJE

MONOPAK 3000 10 SS T UP clean je automatska mašina za pakovanje svežeg (sitnog) sira u polistirenske ili polipropilenske posude u zoni nadpritiska (sterilni vazduh HEPA filter, klasa H14) sa termovarom a u zapreminama od 0,25 do 1,00 litara.

Gde se nalazimo?