FEPAK 1500 T UP clean

NAMENA LINIJE

Linija FEPAK 1500 T UP clean - je namenjena za pakovanje UF belog sira. Prijektovana je tako, da se kroz tehnolški proces doziranja smeše, koagulaciju i zatvaranje posuda dobije proizvod zahtevanog kvaliteta.

Linija FEPAK 1500 T UP clean - je automatska linija sastavljena od tri modula, kapaciteta 1500 pakovanja na sat, zapremine do jednog litra.

Koncepcija linije je takva, da se u automatskom ciklusu obavljaju sinhronizovane funkcije: uzimanje posuda iz šaržera i spuštanje na traku, UV dezinfekcije posuda, doziranje anti lepila, doziranja koncentrata i sirila, doziranje sredstva protiv penušanja (opciono), prebacivanja posuda na transporter koagulacionog tunela, gde se napunjene posudice prenose 30 minuta (koagulacija), prebacivanje posuda iz tunela na transporter modula za zatvaranje, gde se u taktnom režimu vrši: rasecanje, spuštanje pergament papira, usoljavanje (opciono), uzimanje aluminijumskih poklopaca sa privarivanjem, termovarenje, uzimanje i nabijanje uskočnih poklopaca, ink-jet datumiranje i odlaganje punih zatvorenih posuda na obrtni sto.

Svi moduli su obezbeđeni čistim vazduhom kroz HEPA filtere.

 

Gde se nalazimo?

&