MONOPAK 1500 10 SS T UP clean

NAMENA MAŠINE

MONOPAK 1500 10 SS T UP clean  - je automatska mašina za pakovanje svežeg (sitnog) sira u polistirenske ili polipropilenske posude u zoni nadpritiska (sterilni vazduh HEPA filter, klasa H14) sa termovarom a u zapreminama od 0,50 do 1,00 litara. Koncepcija mašine je takva, da se u automatskom ciklusu obavljaju sinhronizovane funkcije: uzimanje posuda iz šaržera sa tretmanom UV lampama, doziranje sa odmeravanjem u natpritisku ( dodatni sud sa pumpom za dopremu svežeg sira ), uzimanje aluminijumskih poklopaca iz šaržera sa tretmanom UV lampama, zavarivanje poklopaca, ink-jet datumiranje, postavljanje uskočnih poklopaca i odlaganje punih zatvorenih čaša na prihvatni sto.       

TEHNIČKI OPIS

Ova jednoredna, linijska horizontalna mašina radi u taktnom režimu rada, i prema vrsti pogona i načinu funkcionisanja predstavlja kombinaciju mehaničkih i pneumatskih mehanizama - modula.

Mašinu pogoni motoreduktor, koji preko razdelnika pogona pokreće glavno vratilo mašine, kao i koračni reduktor transportera. Na razdelnom reduktoru se nalazi lančanik sa sigurnosnom čivijom, koji čuva mašinu od preopterećenja. Ulogu međufaznog povezivanja svih elemenata ciklusa mašine vrši transporter (automatsko podmazivanje lanca), koji prenosi posude od jednog mehanizma do drugog, sve do izbacivača posuda koji ih iznosi na prihvatni sto odakle ih radnik skuplja i zbirno pakuje.

Tretman čaša i poklopaca UV lampama kao i zona doziranja nalaze se u oklopljenom delu mašine sa prečišćenim vazduhom (HEPA filter) a u zoni natpritiska (videti skicu). HEPA filter usisava okolni vazduh kroz predfilter, prečićava ga apsolutni filter i šalje u oklopljeni deo mašine. Na samom kućištu filtera se nalazi precizni manometar na kome se očitava razlika u pritiscima između okoline i oklopljenog dela mašine, gde su smešteni dozirni ventil, UV tretmen čaša i UV tretman Al poklopaca. Time se obezbeđuje velika bakteriološka sigurnost prilikom pakovanja mlečnih proizvoda.

Doziranje je zapreminsko (klipno), a napajanje dozatora se vrši iz dodatnog suda sa pumpom za dopremu svežeg sira. Posle termovara na mašini se montira ink-jet štampač, a u idućoj fazi uzimanje i nabacivanje uskočnog poklopca. Pranje CIP-om je automatizoavano, a mašina je opremnjena PLC-om i touch monitorom. Postolje mašine, zaštitne obloge, i ostali elementi koji dolaze u kontakt sa materijom koja se pakuje su izrađeni od nerđajućeg čelika.

Uz mašinu se isporučuje kompletna dokumentacija (upustvo za rukovanje i održavanje sa elektro i pneumatskim šemama i uverenjima) kao i komplet rezervnih delova. Ovakvom koncepcijom se dobila visoka pouzdanost i jednostavnost mašine, što se ogleda u lakom održavanju i podešavanju, kao i kratkom vremenu servisiranja.

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

- kapacitet mašine Q = 1500 posuda / h
- opseg doziranja 0,5 - 1,0 l
- instalisana snaga
Pi = 1,45 kW
- nazivni napon U = 3 х 380 V 50 Hz
- nazivni pritisak P = 6 - 8 bar
- potrošnja vazduha (na 6 bar-a)
2900 Nl / min
- dimenzije mašine D x Š x V > 3750 x 1200 x 2350 mm
- masa mašine M = 1310 Kg
- prečnik venca čaše za termovar D = po uzorku (max 120mm)

Gde se nalazimo?

&