MONOPAK 2000 S F UP - 1L

NAMENA MAŠINE

MONOPAK 2000 S F UP - 1L  - (za salamuru) je polu automatska mašina za već napunjenne polistirenske ili polipropilenske posude (najčešće sa sirom i fetom) u koju se dodatno dozira najčešće tečna masa (obično salamura). Najmasovniju primenu ova mašina ima na linijama za pakovanje kiselomlečnih proizvoda, fete i tvrdih sireva, u zapreminama od 0,25 do 1,0 litara.     

Prelazak sa jednog pakovanja na drugo traje do 10 (deset) minuta. Koncepcija mašine je takva, da se u poluautomatskom ciklusu obavljaju sinhronizovane funkcije: ručno spuštanje punih posuda u ležište transportne trake, rasecanje mase, doziranje sa odmeravanjem, uzimanje aluminijumskih, zavarivanje poklopaca, spuštanje I nabijanje uskočnih poklopaca i iznošenje na prihvatni sto. Nivo automatizacije omogućava minimalno angažovanje radne snage, a veliki kapacitet obezbeđuje njenu brzu isplativost.

TEHNIČKI OPIS

Ova dvoredna, linijska horizontalna mašina radi u taktnom režimu rada, i prema vrsti pogona i načinu funkcionisanja predstavlja kombinaciju mehaničkih i pneumatskih mehanizama - modula. Mašinu pogoni motoreduktor preko koračnog reduktora transportera.

Na razdelnom reduktoru se nalazi lančanik sa sigurnosnom čivijom, koji čuva mašinu od preopterećenja. Ulogu međufaznog povezivanja svih elemenata ciklusa mašine vrši transporter, koji prenosi posude od jednog mehanizma do drugog, sve do izbacivača posuda koji ih iznosi na prihvatni sto odakle ih radnik skuplja i odlaže na željeno mesto. Postolje mašine, zaštitne obloge, i ostali elementi koji dolaze u kontakt sa materijom koja se pakuje su izrađeni od nerđajućeg čelika. Doziranje je klipno sa odmeravanjem a napajanje dozatora se vrši iz posude koja se nalazi na mašini.

Uz mašinu se isporučuje kompletna dokumentacija (upustvo za rukovanje i održavanje sa elektro i pneumatskim šemama i uverenjima) kao i komplet rezervnih delova. Ovakvom koncepcijom se dobila visoka pouzdanost i jednostavnost mašine, što se ogleda u lakom održavanju i podešavanju, kao i kratkom vremenu servisiranja.

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

- kapacitet mašine Q = 2000 posuda / h
- opseg doziranja 0,25 - 1,0 l
- instalisana snaga
Pi = 1,75 kW
- nazivni napon U = 3 х 380 V 50 Hz
- nazivni pritisak P = 6 - 8 bar
- potrošnja vazduha (na 6 bar-a)
250 Nl / min
- dimenzije mašine D x Š x V 3650 x 1200 x 1850  mm
- masa mašine M = 1390 Kg
- prečnik venca čaše za termovar D = po uzorku kupca

Gde se nalazimo?

&