MONOPAK 2000 F UP clean

NAMENA MAŠINE

MONOPAK 2000 F UP clean - je automatska mašina za punjenje u polistirenske ili polipropilenske posude sira tipa feta u zoni natpritiska. Najmasovniju primenu ova mašina ima na linijama za pakovanje kiselomlečnih proizvoda, fete sireva, u zapreminama od 0,20 do 1,00 litara. Mašina se može raditi sa više razlićitih prećnika posude. Prelazak sa jednog pakovanja na drugo traje do 10 (deset) minuta.     

Koncepcija mašine je takva, da se u automatskom ciklusu obavljaju sinhronizovane funkcije: automatsko spuštanje posuda u ležište transportne trake, doziranje sa odmeravanjem ( opciono - dozator za sirilo ), uzimanje aluminijumskih poklopaca sa privarivanjem, zavarivanje AL poklopaca, spuštanje i nabijanje uskočnih poklopaca, traverzna za ink –jet ) kao i iznošenje na prihvatni sto ( opciono – dozitanje anti stik I anti penušavac Nivo automatizacije omogućava minimalno angažovanje radne snage, a veliki kapacitet obezbeđuje njenu brzu isplativost.

TEHNIČKI OPIS

Ova dvoredna, linijska horizontalna mašina radi u taktnom režimu rada, i prema vrsti pogona i načinu funkcionisanja predstavlja kombinaciju mehaničkih i pneumatskih mehanizama - modula.

Mašinu pogoni motoreduktor preko koračnog reduktora transportera. Na razdelnom reduktoru se nalazi lančanik sa sigurnosnom čivijom, koji čuva mašinu od preopterećenja. Ulogu međufaznog povezivanja svih elemenata ciklusa mašine vrši transporter, koji prenosi posude od jednog mehanizma do drugog, sve do izbacivača posuda koji ih iznosi na prihvatni sto odakle ih radnik skuplja i odlaže na željeno mesto. Postolje mašine, zaštitne obloge, i ostali elementi koji dolaze u kontakt sa materijom koja se pakuje su izrađeni od nerđajućeg čelika.

Mašina je oklopljena u fazi punjenja. Doziranje je klipno sa odmeravanjem a napajanje dozatora se vrši iz suda koji se nalazi na podu udaljen do 1,2 metra od dozatora i nije sastavni deo ponude.

OPCIONO: Sud za doziranje sirila sa dozatorom i statičkim meščem kao i dozatori za anti stik i anti penušavac.

Uz mašinu se isporučuje kompletna dokumentacija (upustvo za rukovanje i održavanje sa elektro i pneumatskim šemama i uverenjima) kao i komplet rezervnih delova. Ovakvom koncepcijom se dobila visoka pouzdanost i jednostavnost mašine, što se ogleda u lakom održavanju i podešavanju, kao i kratkom vremenu servisiranja.

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

- kapacitet mašine Q = 2000 posuda / h
- opseg doziranja 0,20 - 1,0 l
- instalisana snaga
Pi = 1,75 kW
- nazivni napon U = 3 х 380 V 50 Hz
- nazivni pritisak P = 6 - 8 bar
- potrošnja vazduha (na 6 bar-a)
250 Nl / min
- dimenzije mašine D x Š x V 3650 x 1200 x 2000  mm
- masa mašine M = 1390 Kg
- prečnik venca čaše za termovar D = posuda jedan prečnik poklopca

Gde se nalazimo?

&