MONOPAK 200 T UP - 5L

NAMENA LINIJE

Mašina za punjenje MONOPAK 200 T UP - 5L je namenjena za punjenje posuda za namazni sir ali se može koristiti za punjenje svih vrsta tečnih, kremastih i pastoznih materija koje se koriste u mlekarskoj, hemijskoj i drugim industrijama. 

Na ovoj mašini se mogu pakovati posude u više veličina i dimenzija sa najvećom zapreminom  do 1 do 5 litara, uz neophodno podešavanje određenih parametara. 

MONOPAK 3000 10 SS T UP clean

NAMENA LINIJE

MONOPAK 3000 10 SS T UP clean je automatska mašina za pakovanje svežeg (sitnog) sira u polistirenske ili polipropilenske posude u zoni nadpritiska (sterilni vazduh HEPA filter, klasa H14) sa termovarom a u zapreminama od 0,50 do 1,00 litara.

Gde se nalazimo?