MAŠINE ZA ČAŠE I POSUDE

Punilice za čaše – Termovar

Punilice za posude i kantice

 • MONOPAK 900 UP – Automatska mašina za punjenje jednobojnog i dvobojnog krema.
 • DOZOPAK 1000 – 2000 UP – Automatska mašina za punjenje posuda tečnih, kremastih i pastoznih materija koje se koriste u mlekarskoj, hemijskoj i drugim industrijama.
 • DOZOPAK 1000 UP 5L P – Automatska mašina za punjenje posuda tečnih, kremastih i pastoznih materija do 5 litara
 • DOZOPAK 1200 S UP – Automatska mašina za tretman posuda, uzimanje spuštanje I nabijanje uskočnog poklopca sa ručnim ili drugim doziranjem.
 • MONOPAK 1500 – 3000 10 PAutomatska mašina za pakovanje tečnih, kremastih i pastoznih materija u posude koje se zatvaraju uskočnim poklopcima.
 • MONOPAK 1500 – 3000 10 P CLEAN – Automatska mašina za pakovanje tečnih, kremastih i pastoznih materija u posude koje se zatvaraju uskočnim poklopcima u nadpritisku.
 • MONOPAK 1500 – 4500 F – Automatska mašina za pakovanje hemijskih proizvoda u polipropilenske posude, koje se zatvaraju uskočnim poklopcima.

Punilice za posude i kantice – PP folija

 • MONOPAK 3000 10 P TF clean – Automatska mašina za pakovanje tečnih, kremastih i pastoznih materija sa varenjem PP folije u nadpritisku.
 • MONOPAK 4500 05 2D clean – Automatska mašina za pakovanje tečnih, kremastih i pastoznih materija u čašice u nadpritisku.
 • PAKUP 4500 – Mašina za ručno ubacivanje napunjenih posuda a automatsko nabacivanje uskočnih poklopaca.
 • MONOPAK 200 T UP 5L clean – Automatska mašina za pakovanje tečnih, kremastih i pastoznih materija u posude do 5 L. u nadpritisku.

Punilice za posude  – Termovar

 • FEPAK 1500 T U clean – Automatska linija za pakovanje sira FETA sa koagulacijom, kapaciteta 1500 pakovanja na sat u nadpritisku.
 • MONOPAK 2000 F UP clean – Automatska mašina za pakovanje sira FETA bez koagulacije, kapaciteta 1500 pakovanja na sat.u zoni natpritiska.
 • MONOPAK 2000 S UP – Poluautomatska mašina za ručnu ulaganje kriške u posude, automatsko dodavanje salamure I uzimanje I zatvaranje posuda.

Punilice – Unikati

 • MONOPAK 1000 TF UP – Mašina koja već napunjenne posude koje se termovari PP folijom i nabacuje uskočni poklopac.
 • MONOPAK 1500 05 3D – Mašina za pakovanje pastoznih, tečnih I rastresitih proizvoda u čašice Φ 75 ili Φ 95.
 • MONOPAK 1500 05 3D plus –  Mašina za pakovanje pastoznih, tečnih I rastresitih proizvoda u čašice Φ 95 / Φ 90.
 • MONOPAK 3000 05 Z –  automatska mašina za pakovanje zrnastih, praškastih i rastresitih proizvoda, suvih ili duvan čvaraka I ostale sitne komadne robe