DOZOPAK 1000 UP 5L RS

NAMENA MAŠINE

DOZOPAK 1000 UP 5L RS namenjen je za rasecanje FETA sira, dodavanje salamure, zatvaranja posuda od 5 litara a potom sa pranjem I sušenjem posude

 

TEHNIČKI OPIS

DOZOPAK 1000 UP 5L RS je horizontalnog tipa, linijska, sa ručnim ulaganjem posuda na transporter a automatski iznošenje sa istog. Prema vrsti pogonskih elemenata ovo je pneumatsko mehanička mašina.

Kompletna mašina je izrađena od nerđajućeg čelika. Proces rada je elektronski upravljan PLC – om. Mašina se sastoji iz sledećih sklopova, koji u tehničkom i tehnološkom smislu predstavljaju jedinstvenu celinu: dvoredni transporter za posude, modul za rasecanje FETA sira, modul za doziranje salamure, spuštanje i nabijanje uskočnih poklopaca, ispiranje i sušenje napunjenih posude i iznošenje na prihvatni sto

Dvoredni transporter za posude se sastoji od prokronske šarnirne trake, pogonske i zatezne jedinice i elemenata za precizno vođenje trake. Sastavni deo transportera čine i elementi za podešavanje položaja trake u zavisnosti od veličine amabalaže, kao i nosači transportera i zaštitne obloge. Na traci se nalaze trnovi koji služe za vođenje i pozicioniranje posuda.

Pokretna traka se pomera uz pomoć električnog motora sa elektronskom kontrolom pokretanja i zaustavljanja trake. Ovaj mehanizam obezbeđuje bestrzajno kretanje transportera, kao i precizno pozicioniranje posuda na dozirnim stanicama. Ambalažu iz šaržera mehanizam unosi taktno na transporter i ona može biti raznih oblika i dimenzija

Punjenje je floumetrisko što obezbeđuje veliku tačnost doziranja. Floumetrijskim sistemom je moguće dozirati i jogurt sa parčićima voća.

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

– kapacitet mašine Q = 1000 posuda / h
– opseg doziranja 0,20 – 0,50 lit
– instalisana snaga P = 5,50 kW
– nazivni napon 3 x 380 V ; 50 Hz
– nazivni pritisak P = 6 – 8 bar
– potrošnja vazduha (na 6 bar-a) 350 Nl / min
– dimenzije mašine D x Š x V 4650 x 1600 x 2880 mm
– masa mašine M = 950 kg
– prečnik venca posude D = po uzorku

TEHNIČKA DOKUMENTACIJA