FORMOPAK 1500 – 6000 med

NAMENA MAŠINE

FORMOPAK 1500 – 6000 je automatska mašina namenjena za odmeravanje, doziranje i zatvaranje manjih PVC i polistirenskih posuda, uz istovremenu izradu ove ambalaže na samoj mašini, postupkom termoformiranja. Može se koristiti za pakovanje kremastih i pastoznih materija, kao što su: marmelada, med, i slično, u veličinama od 10 do 30 grama, koje se na samom uređaju zatvaraju aluminijumskom folijom.

U zavisnosti od zahteva naručioca moguće razne opcije posudica do 250 grama. Zatvaranje se vrši termo zavarivanjem pomoću stalno zagrejane pegle

TEHNIČKI OPIS

Po načinu rada i upravljačkim karakteristikama ovo je dvoredna linijska mašina, horizontalna, sa taktnim režimom rada. Sastavljena je iz više jedinica – modula, objedinjenih u jednu funkcionalnu celinu, čijim radom upravlja programabilni logički kontroler (PLC).

Prema vrsti pogona ova mašina predstavlja kombinaciju pneumatskih i mehaničkih mehanizama, koji obavljaju funkcije formiranja čančića, odmeravanja i doziranja mase, zatvaranja posudica, odsecanja, iznošenja sa mašine i namotavanja otpadne folije. Ova mašina je opremljena dozirnim loncem, formiranim kao dupli, koji omogućava održavanje temperature mase pri doziranju. Dozirni sistem je izveden kao klipni pumpni mehanizam sa blokadom okapavanja, sa ventilskim sistemom koji omogućava precizno punjenje dozatora pri usisavanju, a time i veliku preciznost i ponovljivost odmerene količine. Zatvaranje posuda se vrši aluminijumskom folijom sa termo lakom, namotanom na kotur, sa štampom ili bez nje. Posle zavarivanja se traka odseče, a napunjene posudice padaju na transporter koji ih iznosi sa mašine. Kontrola temperature pegle se vrši termoregulatorom. Svi elementi mašine koji dolaze u kontakt sa materijom koja se pakuje izrađeni od nerđajućeg čelika i drugih materijala atestiranih za upotrebu u prehrambenoj industriji.

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

– kapacitet mašine Q = 1500 – 6000 jedinica / h
– opseg doziranja ( 2 – 4 – 8 ) x 10 – 30 grama
– instalisana snaga Pi = 4,5 – 7.5 кW
– nazivni napon U = 3 x 380 V  50 Hz
– nazivni pritisak P = 6 – 8 bar
– potrošnja vazduha (na 6 bar-a) 300 – 600 Nl / min
– dimenzije mašine D x Š x V 3650 ( 4200 ) x 1400 x 1900 mm
– masa mašine M = 1380 – 1690 Kg