MONOPAK 1000 TF UP

NAMENA MAŠINE

Mašina za punjenje MONOPAK 1000 TF UP je poluautomatska mašina koja već napunjene polistirenske ili polipropilenske posude termovari PP folijom i nabacuje uskočni poklopac.

Najmasovniju primenu ova mašina ima na linijama za pakovanje kiselomlečnih proizvoda, kajmaka, fete sireva, u zapreminama od 0,20 do 1,00 litara. Mašina se može raditi sa više različitih prečnika posude. Prelazak sa jednog pakovanja na drugo traje do 10 (deset) minuta

Koncepcija mašine je takva, da se u poluautomatskom ciklusu obavljaju sinhronizovane funkcije: ručno spuštanje napunjenih posuda u ležište transportne trake, termovarenje sa PP folijom, spuštanje i nabijanje uskočnih poklopaca i iznošenje na prihvatni sto.

TEHNIČKI OPIS

Ova jednoredna, linijska horizontalna mašina radi u taktnom režimu rada, i prema vrsti pogona i načinu funkcionisanja predstavlja kombinaciju mehaničkih i pneumatskih mehanizama – modula. Mašinu pogoni motoreduktor, koji preko razdelnika pogona pokreće glavno vratilo mašine, kao i koračni reduktor transportera. Na razdelnom reduktoru se nalazi lančanik sa sigurnosnom čivijom, koji čuva mašinu od preopterećenja. Ulogu međufaznog povezivanja svih elemenata ciklusa mašine vrši transporter (automatsko podmazivanje lanca), koji prenosi posude od jednog mehanizma do drugog, sve do izbacivača posuda koji ih iznosi na prihvatni sto odakle ih radnik skuplja i zbirno pakuje.

Posle termovara na mašini se montira ink-jet štampač, a u idućoj fazi uzimanje i nabacivanje uskočnog poklopca. Postolje mašine, zaštitne obloge, i ostali elementi koji dolaze u kontakt sa materijom koja se pakuje su izrađeni od nerđajućeg čelika.

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

– kapacitet mašine Q = 1000 posuda / h
– opseg doziranja 0,20 – 1,00 l
– instalisana snaga Pi = 1,75 kW
– nazivni napon 3 x 380 V  50 Hz
– nazivni pritisak P = 6 – 8 bar
– potrošnja vazduha (na 6 bar-a) 150 Nl / min
– dimenzije mašine D x Š x V 3200 x 1000 x 1800 mm
– masa mašine M = 1190 Kg
– prečnik venca  čaše za termovar D = po uzorku

TEHNIČKA DOKUMENTACIJA