MONOPAK 3000 05 Z

NAMENA MAŠINE

MONOPAK 3000 05 Z je automatska mašina za pakovanje zrnastih, praškastih i rastresitih proizvoda u polistirenske ili polipropilenske čašice. Najmasovniju primenu ova mašina ima na linijama za pakovanje suvih ili duvan čvaraka I ostale sitne komandne robe.

Koncepcija mašine je takva, da se u automatskom ciklusu obavljaju sinhronizovane funkcije: uzimanje čaša Φ 95 iz šaržera, doziranje suvih čvaraka sa odmeravanjem Multi Head sistemom, termovarenje sa PP folijom, spuštanje i nabijanje uskočnih poklopaca, datumiranje i odlaganje punih zatvorenih čaša na prihvatni obrtni sto.

TEHNIČKI OPIS

Ova jednoredna, linijska horizontalna mašina radi u taktnom režimu rada, i prema vrsti pogona i načinu funkcionisanja predstavlja kombinaciju mehaničkih I pneumatskih mehanizama – modula.
Ulogu međufaznog povezivanja svih elemenata ciklusa mašine vrši transporter, koji prenosi čaše od jednog mehanizma do drugog, sve do izbacivača čaša koji ih iznosi na prihvatni sto odakle ih radnik skuplja i zbirno pakuje.

Doziranje je sistemom Multi Head sa 10 glava sa odmeravanjem količine a napajanje dozatora se vrši transporterom sa specijalnim lopaticama iz koša od 100 kilograma sa vibro glavom za rastresanje čvaraka.

Posle doziranja je sklop stezač pegle i noževa za opsecanje PVC folije. Ovaj sklop ima zadatak da foliju kojom treba da zatvori posuda, pridrži stezačim, zavari je za venac posude i opseče je po konturi posude.

Sistem za povlačenje PVC folije je elektromotornog tipa u ciklusu povlači foliju preko posudica uz istovremeno namotavanje otpada.

Postolje mašine, zaštitne obloge, i ostali elementi koji dolaze u kontakt sa materijom koja se pakuje su izrađeni od nerđajućeg čelika.
Mašina se isporučuje sa traverznom i ink yet štampačem.

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

– kapacitet mašine Q = 3000 čaša / h
– opseg doziranja 0,100 – 0,350 kg
– instalisana snaga Pi = 9,00 Kw
– nazivni napon 3 x 380 V  50 Hz
– nazivni pritisak p = 6 – 8 bar
– potrošnja vazduha (na 6 bar-a) 200 L / min
– dimenzije mašine D x Š x V 4600 x 4600 x 3700 mm
– masa mašine M = 2.500 Kg
– prečnik venca  čaše za termovar D = Æ 95 mm

TEHNIČKA DOKUMENTACIJA