DOZATOR PD 1000

NAMENA MAŠINE

Ovaj uređaj je namenjen za odmeravanje i doziranje tečnosti i kremova u već formirane čaše, boce ili posude. Konstruisana je za doziranje kiselomlečnih proizvoda, a može se koristiti i za druge materije, kako u prehrambenoj, tako i u drugim industrijama. U zavisnosti od zahteva naručioca moguće je doziranje u širem zapreminskom dijapazonu.
U ponudi je i dozator većih zapremina po zahtevu kupca kao I opcija primene raznih dozatora.

TEHNIČKI OPIS

Uređaj PD 1000 je koncipiran kao mehanizam sa pneumatskim upravljačkmi pogonskim elementima,

Dozirni sistem je izveden kao klipni pumpni mehanizam, sa nepovratnim ventilima koji omogućavaju precizno punjenje dozatora prilikom usisavanja mase, a time i veliku preciznost i ponovljivost odmerene količine.

Mehanizam za podešavanje dozirane količine je izrađen u obliku zavojnog vretena i funkcioniše kao tvrdi graničnik hoda klipnjače pneumatskog cilindra.

Kompletan uređaj je izrađen od nerđajućeg čelika i drugih materijala dozvoljenih za korišćenje u prehrambenoj industriji.

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

– kapacitet Q = 1000 ciklusa / h
– pritisak vazduha P = 6 – 8 bar-a
– potrošnja vazduha ( na 6 bar-a) 85 Nl / min
– dimenzije mašine D x Š x V 1350 x 500 x 1250
– masa uređaja M = 125 kg
– vrsta pogona Pneumatski