PD KZ 800 05 02 D

NAMENA MAŠINE

Ovaj uređaj je namenjen za odmeravanje, doziranje i pakovanje tečnih, pastoznih I kremastih materija u polistirenske i polipropilenske čašice Φ 75 i Φ 95, u zapreminama od 100 do 500 ml, koje se na samom uređaju zatvaraju aluminijumskim poklopcima. Konstruisana je za doziranje kiselomlečnih proizvoda, a može se koristiti i za druge materije, kako u prehrambenoj, tako i u drugim industrijama.

TEHNIČKI OPIS

Uređaj PD KZ 800 05/02 je koncipiran kao horizontalni jednoredni rotacioni poluautomat sa ručnim upravljačkim i pogonskim elementima, sa ručnim startovanjem svakog pojedinačnog ciklusa.

Dozirni sistem je izveden kao klipni pumpni mehanizam, sa pneumatski upravljanim ventilima koji omogućavaju precizno punjenje dozatora prilikom usisavanja mase, a time i veliku preciznost i ponovljivost odmerene količine.

Mehanizam za podešavanje dozirane količine je izrađen u obliku zavojnog vretena i funkcioniše kao tvrdi graničnik hoda klipnjače pneumatskog cilindra.

Kompletan uređaj je izrađen od nerđajućeg čelika i drugih materijala dozvoljenih za korišćenje u prehrambenoj industriji.

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

– kapacitet mašine Q = 800 jedinica / h
– opseg doziranja 0,10 – 0,50 litara
– instalisana snaga P = 0.85 k W
– nazivni napon U = 220 V ; 50 Hz
– dimenzije mašine D x Š x V 1900 x 600 x 1600
– masa mašine M = 150 kg
– prečnik venca čašice 75 mm i 95 mm

TEHNIČKA DOKUMENTACIJA