PERPAK 1000

NAMENA MAŠINE

PERPAK 1000 je automatska mašina namenjena za ispiranje i dezinfekciju boca na liniji punjenja.

Tako je koncipirana da moze da radi i samostalno uz dodatak transportera koji odvodi boce iz mašine.
Mašina je koncipirana kao kružna, vertikalna što omogućava laku reglažu i olakšan pristup vitalnim delovima mašine.
Za proces ispiranja i dezinfekcije moguće je koristiti fluide po izboru (persićetna kiselina, hlor,ozon…), a na osnovu propisanih tehnoloških zahteva i mogućnosti koje dostavlja kupac mašine.

TEHNIČKI OPIS

Boce se u radnu zonu mašine dovode putem ručnog unošenja boca na zato određenom položaju. Koračni reduktor jednu po jednu bocu uvodi u radno kolo mašine preko stezaljki koje bocu hvataju u zoni grlića boce. Ovakvih stanica na mašini ima 8, a sa ciljem da se obezbedi traženi kapacitet. Stezaljke sa bocom bivaju na putu radnog kola prevrnute i nabacuju se na cev za ispiranje i dezinfekciju. Na putu odlaženja boce prema izlaznom transporteru vrsi se ubrizgavanje fluida. Pošto je boca za vreme postupka dezinfekcije okrenuta grlićem naniže, fluid za dezinfekciju se sliva niz zidove boce, a nakon završenog postupka biva odstranjen. Na kraju procesa boca se prevrće u normalan polozaj i uz pomoć pneumatrskog cilindra izlazi na odvodnu transportnu traku koja je u automatskom radu odvodi u punilicu.
Ukoliko dođe do prekida ili diskontinuiteta u dotoku boca mašina će stati i novim unosom boca i aktiviranjem komande nastaviće rad.

PERPAK je izrađen od nerđajućeg čelika.

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

– kapacitet mašine Q = 1000 boca / h
– instalisana snaga Pi = 0.55 kW
– nazivni napon U = 3 x 380 V 50 Hz
– nazivni pritisak P = 6 – 8 bar
– potrošnja vazduha (na 6 bar-a) 30 Nl / min
– dimenzije mašine D x Š x V 850 x 1300 x 2100 mm
– masa mašine M = 200 Kg
– visina boce 140 mm – 260 mm
– prečnik boce Φ = 100 mm

TEHNIČKA DOKUMENTACIJA