SERBOPAK 1000 TT P

NAMENA MAŠINE

Mašina za pakovanje SEBOPAK 1000 TT P je namenjena za punjenje, termovarenje, zatvaranje tegli sa širim grlom, za pakovanje svih vrsta kremastih, pastoznih materija kao i mirnih tečnosti (može i standardno grlo).

Na ovoj mašini se mogu puniti tegle u više veličina, sa najvećom zapreminom do jednog litra, uz neophodno podešavanje određenih parametara.

TEHNIČKI OPIS

Mašina SEBOPAK 1000 TT P je horizontalnog tipa, linijska i automatizovana, sa ručnim ulaganjem tegli na transporter. Prema vrsti pogonskih elemenata ovo je pneumatsko mehanička mašina.

Kompletna mašina je izrađena od nerđajućeg čelika. Proces rada je elektronski upravljan. Mašina se sastoji iz sledećih sklopova, koji u tehničkom i tehnološkom smislu predstavljaju jedinstvenu celinu: transporter za tegle, modul za doziranje, modul za spuštanje poklopaca, modul za zavijanje poklopaca, jedinica za dodavanje i nabijanje zatvarača i zavijanje zatvarača.

Transporter za tegle se sastoji od prokronske šarnirne trake, pogonske i zatezne jedinice i elemenata za precizno vođenje trake. Usisavanje tečnosti se vrši iz posude u kojoj se održava temperatura a nalazi iznad mašine. Zbog punjenja dvobojnog euro krema dozator održava temperaturu na putu krema od dozatora do tegle Modul uzimanja i spuštanja poklopaca je izveden tako da se poklopci iz šaržera preko vakum ruke prenose na teglu i privaruju do sledeće operacije Modul termovara vrši funkciju termovarenja poklopca na teglu.
Jedinica za dodavanje i nabijanje zatvarača se sastoji od šaržera u koji se smeštaju zatvarači, rotacionog dodavača, kanala za vođenje poklopaca, kao i pneumatskog mehanizma za nabijanje zatvarača na teglu a potom jedinica za zavijanje čepova završava ciklus.

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

– kapacitet mašine Q = 1000 tegli / h
– opseg doziranja 0,25 – 1 l
– instalisana snaga P = 1.5 KW
– nazivni napon U= 3 x 380 V : 50Hz
– nazivni pritisak P = 6 – 8 bar
– potrošnja vazduha (na 6 bar-a) 950 Nl / min
– dimenzije mašine D x Š x V 3000 x 1000 x 2000 mm
– masa mašine M = 530 kg

TEHNIČKA DOKUMENTACIJA