TERMOPAK 400 A1

NAMENA MAŠINE

TERMOPAK 400 A1 je namenjena za pojedinačno i grupno pakovanje proizvoda u foliju, koja ima sposobnost termičkog skupljanja, te na taj način prijanja uz proizvod i čini zaštitu od spoljašnjih uticaja, a kod grupnih pakovanja ostvaruje i dobru homogenost paketa.

Mašina TERMOPAK 400 A1 je specijalno prilagođena za zbirno pakovanje boca.

TEHNIČKI OPIS

Linija za termoskupljanje TERMOPAK 400 A1 je automatska i sastoji se iz nekoliko jedinica-uredjaja koji sačinjavaju funkcionalnu celinu. Jedinica za oblaganje folijom se sastoji iz radne ploče, mehanizma za formiranje i prebacivanje paketa, nosača kotura gornje (sa motorreduktorom) i donje folije, sa vitlima, kao i mehanizma sa grejačem (peglom) za odsecanje i zavarivanje folije. Svi ovi mehanizmi su postavljeni na zajedničkom postolju.
Napunjene boce dolaze šarnirnim transporterom do mašine, gde se, na radnoj ploči prvo formira paket u zadatom rasporedu, a zatim se aktivira prebacivač paketa koji pregurava paket, a ovaj sa sobom povlači i film folije kojim se obmotava. Obmotavanje je završeno kada se spusti pegla koja zatvara folijom i četvrtu stranu paketa, odseče foliju i ponovo zavari krajeve gornjeg i donjeg kotura. Ovako obmotan paket dolazi na transporter koji ga nosi kroz komoru.
Transportna traka je izrađena od žičanog pletiva, a transporter je opremljen pogonskim i zateznim bubnjem, kao i jedinicama za zatezanje. Pogonjen je motoreduktorskim prenosnikom, sa fiksnom brzinom kretanja trake. Komora za termoskupljanje je postavljena na postolje transportera, a u njoj se vrši zagrevanje folije i njeno priljubljivanje uz paket. Vazduh u komori se zagreva električnim grejačima, njegova cirkulacija se ostvaruje pomoću aksijalnog ventilatora, a temperatura se reguliše pomoću termoregulatora.
Komora je termički izolovana staklenom vunom kojom su napunjeni zidovi, i zavesicama na ulazu i izlazu. Jedinica za hlađenje paketa se nalazi odmah iza komore i ima zadatak da brzo ohladi foliju kojom je paket obmotan. Hlađenje se obavlja u struji hladnog vazduha koju ostvaruje ventilator. Prihvatni transporter, koji je izveden kao gravitacioni valjčasti, se nalazi u produžetku žičanog transportera. Ugao nagiba ovog transportera je mali, tako da se na njemu paketi sustižu i guraju jedan drugog praveći malu akumulaciju.

TERMOPAK 400 A1 je izrađen od nerđajućeg čelika a procesom upravlja programabilni logički kontroler (PLC).

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

– kapacitet mašine Q = 2 – 3 cikl / min
– instalisana snaga Pi = 12 kW
– instalisana snaga U = 3 x 380 V  50 Hz
– nazivni pritisak P = 6 – 8 bar
– potrošnja vazduha (na 6 bar-a) 150 Nl / min
– dimenzije mašine D x Š x V 3000 x 1100 x 1950 mm
– masa mašine M = 475 Kg
– vrsta folije Termoskupljajuća PE
– maksimalna širina folije B1 = 420 mm
– debljina folije 0,07 – 0,11 mm

TEHNIČKA DOKUMENTACIJA