TERMOPAK 650 (L)

NAMENA MAŠINE

TERMOPAK 650 je namenjen za pojedinačno i grupno pakovanje proizvoda u foliju, koja ima sposobnost termičkog skupljanja, te na taj način prijanja uz proizvod i čini zaštitu od spoljašnjih uticaja, a kod grupnih pakovanja ostvaruje i dobru homogenost paketa. Na ovaj način se može pakovati veliki broj proizvoda, a najmasovniju primenu je našao kod grupnih pakovanja svih vrsta boca, kutija, kesica i sl., i to u prehrambenoj i hemijskoj industriji, naročito kod proizvoda za masovnu potrošnju.

Opcija TERMOPAK 650 L je sa širim ulaznim transposterom što omogućava veći kapacitet mašine

TEHNIČKI OPIS

Linija za termoskupljanje TERMOPAK 650 je automatska i sastoji se iz nekoliko jedinica – uredjaja koji sačinjavaju funkcionalnu celinu. Jedinica za oblaganje folijom se sastoji iz radne ploče, mehanizma za formiranje i prebacivanje paketa, nosača kotura gornje i donje folije, motoreduktora za odmotavanje folije sa vitlima, pritiskivača paketa, kao i mehanizma sa pokretnim grejačem (peglom) za odsecanje i zavarivanje folije. Svi ovi mehanizmi su postavljeni na zajedničkom postolju.

Napunjene boce dolaze šarnirnim transporterom do mašine, gde se, na radnoj ploči prvo formira paket u zadatom rasporedu, a zatim se aktivira prebacivač paketa koji pregurava paket, a ovaj sa sobom povlači i film folije kojim se obmotava. Obmotavanje je završeno kada se spusti pegla koja zatvara folijom i četvrtu stranu paketa, odseče foliju i ponovo zavari krajeve gornjeg i donjeg kotura. Ovako obmotan paket dolazi na transporter koji ga nosi kroz komoru. Transportna traka pogonjena je motoreduktorskim prenosnikom, sa podešavanjem brzine kretanja trake. Komora za termoskupljanje je postavljena na postolje transportera, a u njoj se vrši zagrevanje folije i njeno priljubljivanje uz paket. Vazduh u komori se zagreva električnim grejačima, njegova cirkulacija se ostvaruje pomoću aksijalnog ventilatora, a temperatura se reguliše pomoću termoregulatora. Komora je termički izolovana staklenom vunom kojom su napunjeni zidovi, i zavesicama na ulazu i izlazu. Jedinica za hlađenje paketa se nalazi odmah iza komore i ima zadatak da brzo ohladi foliju kojom je paket obmotan. Hlađenje se obavlja u struji hladnog vazduha koju ostvaruje ventilator. Prihvatni transporter, koji je izveden kao gravitacioni valjčasti, se nalazi u produžetku žičanog transportera.

Procesom upravlja Programabilni logički kontroler (PLC).

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

– kapacitet mašine Q = 6 – 8 cikl / min  ( 6 – 10 cikl / min )
– instalisana snaga Pi = 18 kW
– nazivni napon 3 x 380 V  50 Hz
– nazivni pritisak P = 6 – 8 бар
– potrošnja vazduha (na 6 bar-a) 400 Nl / min
– dimenzije mašine D x Š x V 3900 ( 4200 ) x 1400 x 2100 mm
– masa mašine M = 940 Kг
– raspored boca u paketu 3 programa
– vrsta folije Termoskupljajuća PE
– maksimalna širina folije B1 = 650 mm
– debljina folije 0,07 – 0,11 mm

TEHNIČKA DOKUMENTACIJA

Preuzmite brošuru – TERMOPAK 650

Preuzmite brošuru – TERMOPAK 650 L