Z 800 T

NAMENA MAŠINE

Zatvaračica Z 800 T je namenjena za zatvaranje termovarom polistirenske ili polipropilenske posude po uzorku, koje se na samom uređaju zatvaraju aluminijumskim poklopcima.
Može se koristiti i za razne materije, kako u prehrambenoj, tako i u drugim industrijama, kao i vrlo velikom opsegu izgleda ambalaže.

TEHNIČKI OPIS

Zatvaračica je koncipirana kao horizontalni jednoredni rotacioni poluautomat sa ručnim upravljačkim i pogonskim elementima, sa ručnim startovanjem svakog pojedinačnog ciklusa.
Prečnik venca posude mora biti istovetan za sve vrste ambalaže ( 0.25, 0.5, 1 litar ) odnosno posude treba da se razlikuju samo po visini.

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

– kapacitet mašine Q = 800 jedinica / h
– instalisana snaga P = 0.85 k W
– nazivni napon U = 220 V ; 50 Hz
– dimenzije mašine D x Š x V 600 x 500 x 800
– masa mašine M = 50 kg
– prečnik venca čašice D = po uzorku

TEHNIČKA DOKUMENTACIJA

Preuzmite brošuru Z 800 T2 – sa dva gnezda