PESET 9000 F clean

NAMENA MAŠINE

AUTOMATSKA LINIJA ZA PUNJENJE U BOCE PESET 9000 F TRIBLOK clean - Ova automatska linija sastoji se iz mašina tip: UNOSPAK 9000 (orijentator boca), TRIBLOK 9000 F (dezinfekcija, fluometrijsko punjenje i zatvaranje boca), ETPAK RF (Roll Feed etiketirka) i TERMOPAK 12000 W (zbirno pakovanje u termoskupljajuću foliju - wraparound).

TRIBLOK F 9000 clean

NAMENA MAŠINE

Linija TRIBLOK 9000 F clean je namenjena za dezinfekciju, floumetrisko punjenje i zatvaranje boca.

Na liniji je moguće puniti sve mirne tečnosti kao i voćnog jogurta sa kopmadićima voća u PET bocu sa širokim grlom i navojnim zatvaračem zapremine od 0,25 do 1,5 litra. Oblik boce, njihova zapremina i materijal kao i zatvarač boce moraju biti jasno definisani od strane korisnika.

TERMOPAK 12000 W

NAMENA MAŠINE

TERMOPAK 12000 W - Ova linija je namenjena za pojedinačno i grupno pakovanje proizvoda u foliju, koja ima sposobnost termičkog skupljanja, te na taj način prijanja uz proizvod i čini zaštitu od spoljašnjih uticaja, a kod grupnih pakovanja ostvaruje i dobru homogenost paketa. Na ovaj način se može pakovati veliki broj proizvoda, a najmasovniju primenu je našao kod grupnih pakovanja svih vrsta boca, kutija, kesica i sl, i to u prehrambenoj i hemijskoj industriji, naročito kod proizvoda za masovnu potrošnju. Na ovaj način spakovana roba se lako skladišti, čuva i distribuira do krajnjeg potrošača.

PAK 12000 - vazdušni nož

NAMENA MAŠINE

Vazdušni nož "PAK 12 000" - osnovna namena mašine jeste  da putem tankog vazdušnog filma odstrani nečistoće i vlagu sa ambalaže bilo kog tipa ili formata.

Mašina je u potpunsti testirana u fabrici Pak promet.

 

 

ETPAK RF - Roll Feed

NAMENA MAŠINE

Kružna etiketirka ETPAK RF ( Roll Fed ) sa 9 (devet) gnezda za etiketiranje sa potpunim obmotavanjem PP etiketa (od polipropilena) i lepljenjem vrućim lepkom ( hot melt) na njenom kraju. Mehanički je kompaktnija i pogodna za proizvodne pogone manjih dimenzija. Dizajn je prema svim standardima Evropske unije ( EC) i jednostavna za rukovanje i održavanje 

KARLVILLE - Shrink Sleeve

NAMENA MAŠINE

1. Sleevepro - Automatska mašina za nanošenje termo skupljajuće etikete na boce. Na mašini postoje sledeće celine: razdeljivač boca, uređaj za odvijanje, rotacioni noževi, uređaj za formatiranje delova (metak) i uređaj za aplikaciju. 
Gde se nalazimo?

&