PF 500

NAMENA MAŠINE

Ova mašina je namenjena za odmeravanje, doziranje i pakovanje tečnosti u "poli-pak" kese, koje se na samoj mašini formiraju iz polietilenskog creva.
Konstruisana je za doziranje mleka i kiselomlečnih proizvoda, a može se koristiti i za druge materije, kako u prehrambenoj, tako i u drugim industrijama.
U zavisnosti od zahteva naručioca moguće je doziranje u širem zapreminskom dijapazonu.

Po načinu rada i upravljačkim karakteristikama ovo je poluautomatski uređaj sa ručnim ulaganjem ambalaže. Jednostavan je za rukovanje, tako da mogu da ga opslužuju radnici nižeg stepena stručnosti.

PF 500 S

NAMENA MAŠINE

Ova mašina je namenjena za odmeravanje, doziranje i pakovanje sitnog sira u "poli-pak" kese, koje se na samoj mašini formiraju iz polietilenskog creva. Konstruisana je za doziranje sitnog sira, a može se koristiti i za druge materije, kako u prehrambenoj, tako i u drugim industrijama. U zavisnosti od zahteva naručioca moguće je doziranje u širem zapreminskom dijapazonu. Po načinu rada i upravljačkim karakteristikama ovo je poluautomatski uređaj sa ručnim ulaganjem ambalaže. Jednostavan je za rukovanje, tako da mogu da ga opslužuju radnici nižeg stepena stručnosti.

Gde se nalazimo?

&