PD 1000 Mini

NAMENA MAŠINE

Ovaj uređaj je namenjen za odmeravanje i doziranje tečnosti i kremova u već formirane posude. Konstruisana je za doziranje kiselomlečnih proizvoda, a može se koristiti i za druge materije, kako u prehrambenoj, tako i u drugim industrijama. U zavisnosti od zahteva naručioca moguće je doziranje u širem zapreminskom dijapazonu. Po načinu rada i upravljačkim karakteristikama ovo je poluautomatski uređaj sa ručnim ulaganjem ambalaže. Jednostavan je za rukovanje, tako da mogu da ga opslužuju radnici nižeg stepena stručnosti.

PD 5000 Mini

NAMENA MAŠINE

Ovaj uređaj je namenjen za odmeravanje i doziranje tečnosti i kremova u već formirane posude. Konstruisana je za doziranje kiselomlečnih proizvoda, a može se koristiti i za druge materije, kako u prehrambenoj, tako i u drugim industrijama. U zavisnosti od zahteva naručioca moguće je doziranje u širem zapreminskom dijapazonu. Po načinu rada i upravljačkim karakteristikama ovo je poluautomatski uređaj sa ručnim ulaganjem ambalaže. Jednostavan je za rukovanje, tako da mogu da ga opslužuju radnici nižeg stepena stručnosti.

PD 1000

NAMENA MAŠINE

Ovaj uređaj je namenjen za odmeravanje i doziranje tečnosti i kremova u već formirane posude. Konstruisana je za doziranje kiselomlečnih proizvoda, a može se koristiti i za druge materije, kako u prehrambenoj, tako i u drugim industrijama. U zavisnosti od zahteva naručioca moguće je doziranje u širem zapreminskom dijapazonu. Po načinu rada i upravljačkim karakteristikama ovo je poluautomatski uređaj sa ručnim ulaganjem ambalaže. Jednostavan je za rukovanje, tako da mogu da ga opslužuju radnici nižeg stepena stručnosti.

PAK 1400

NAMENA MAŠINE

Ovaj uređaj je namenjen za parafiniranje polutvrdih i tvrdih sireva tipa: gauda, trapist, kačkavalj i drugi. Proces parafiniranja se vrši tako, što se cele "pogače" sira potapaju u tečan, zagrejani parafin, u kratkom vremenskom roku. Istovremeno se, po vađenju sira iz parafina, na toplu podlogu mogu lepiti etikete. Po načinu rada i upravljačkim karakteristikama ovo je poluautomatski uređaj sa ručnim ulaganjem ambalaže. Jednostavan je za rukovanje, tako da mogu da ga opslužuju radnici nižeg stepena stručnosti.

MZ 1000

NAMENA MAŠINE

Uređaj MZ 1000 je namenjen za zatvaranje manjih PVC i polistirenskih posuda, prethodno već formiranih i izdoziranih. Zatvaranje se vrši termo zavarivanjem pomoću stalno zagrejane pegle. Može se koristiti prilikom pakovanja kremova i pastoznih materija, u zapreminama od 20 do 200 mililitara, koje se na samom uređaju zatvaraju aluminijumskim poklopcima. U zavisnosti od zahteva naručioca moguće je doziranje u širem zapreminskom dijapazonu. Jednostavan je za rukovanje, tako da mogu da ga opslužuju radnici nižeg stepena stručnosti. Pogodan je za proizvodnju u manjim serijama i u toku osvajanja novih proizvoda.

TERMOPAK 400

NAMENA MAŠINE

Ova mašina je namenjena za pojedinačno i grupno pakovanje proizvoda u foliju, koja ima sposobnost termičkog skupljanja, te na taj nacin prijanja uz proizvod i čini zaštitu od spoljašnjih uticaja, a kod grupnih pakovanja ostvaruje i dobru homogenost paketa. Na ovaj način se može pakovati veliki broj proizvoda, a najmasovniju primenu je našao kod grupnih pakovanja svih vrsta boca, kutija, konzervi i sl., i to u prehrambenoj i hemijskoj industriji, naročito kod proizvoda za masovnu potrošnju.

Gde se nalazimo?

&