KZ 800 D

NAMENA MAŠINE

Ovaj uređaj je namenjen za odmeravanje, doziranje i pakovanje tečnosti u polistirenske i polipropilenske čašice, u zapreminama od 100 do 500 mililitara, koje se na samom uređaju zatvaraju aluminijumskim poklopcima. Konstruisana je za doziranje kiselomlečnih proizvoda, a može se koristiti i za druge materije, kako u prehrambenoj, tako i u drugim industrijama. Po načinu rada i upravljačkim karakteristikama ovo je poluautomatski uređaj sa ručnim ulaganjem ambalaže. Jednostavan je za rukovanje, tako da mogu da ga opslužuju radnici nižeg stepena stručnosti.

KZ 800 DK

NAMENA MAŠINE

Ovaj uređaj je namenjen za odmeravanje, doziranje i pakovanje tečnosti, kremova i pastoznih materija u polistirenske i polipropilenske čašice, u zapreminama od 100 do 500 mililitara, koje se na samom uređaju zatvaraju aluminijumskim poklopcima. Konstruisana je za doziranje kiselomlečnih proizvoda, a može se koristiti i za druge materije, kako u prehrambenoj, tako i u drugim industrijama. U zavisnosti od zahteva naručioca moguće je doziranje u širem zapreminskom dijapazonu. Po načinu rada i upravljačkim karakteristikama ovo je poluautomatski uređaj sa ručnim ulaganjem ambalaže. Jednostavan je za rukovanje, tako da mogu da ga opslužuju radnici nižeg stepena stručnosti.

PD KZ 800 05/02

NAMENA MAŠINE

Ovaj uređaj je namenjen za odmeravanje, doziranje i pakovanje tečnosti u polistirenske i polipropilenske čašice Ø 75 i Ø 95, u zapreminama od 100 do 500 ml, koje se na samom uređaju zatvaraju aluminijumskim poklopcima. Konstruisana je za doziranje kiselomlečnih proizvoda, a može se koristiti i za druge materije, kako u prehrambenoj, tako i u drugim industrijama. Po načinu rada i upravljačkim karakteristikama ovo je poluautomatski uređaj sa ručnim ulaganjem ambalaže. Jednostavan je za rukovanje, tako da mogu da ga opslužuju radnici nižeg stepena stručnosti.

Gde se nalazimo?

&