MONOPAK 1500 10 F

NAMENA MAŠINE

MONOPAK 1500 10 F je automatska mašina za pakovanje hemijskih proizvoda u polipropilenske posude, koje se zatvaraju polipropilenskim uskočnim poklopcima. Najmasovniju primenu ova mašina ima na pakovanju za završne građevinske radove poludisperzija i disperzija u posude od 1,2 i 1,7 kilograma. Koncepcija mašine je takva, da se u automatskom ciklusu obavljaju sinhronizovane funkcije: uzimanje posuda iz šaržera (dve vrste šaržera), doziranje sa odmeravanjem, uzimanje poklopaca, zatvaranje (pritiskivanje) uskočnog poklopca, datumiranje i odlaganje punih zatvorenih posuda na prihvatni sto.

Gde se nalazimo?

&