DOZOPAK 1000

NAMENA MAŠINE

Mašina za punjenje DOZOPAK 1000 je namenjena za punjenje posuda za fetu ali se može koristiti za punjenje svih vrsta tečnih i pastoznih materija koje se koriste u mlekarskoj, hemijskoj i drugim industrijama. Na ovoj mašini se mogu pakovati posude u više veličina i dimenzija sa najvećom zapreminom do jednog litra, uz neophodno podešavanje određenih parametara.

DOZOPAK 1000 UP

NAMENA MAŠINE

Mašina za punjenje DOZOPAK 1000 UP je namenjena za punjenje posuda za fetu ali se može koristiti za punjenje svih vrsta tečnih i pastoznih materija koje se koriste u mlekarskoj, hemijskoj i drugim industrijama.

Na ovoj mašini se mogu pakovati posude u više veličina i dimenzija sa najvećom zapreminom do jednog litra, uz neophodno podešavanje određenih parametara.

DOZOPAK 1000 UP 5L

NAMENA MAŠINE

Mašina za punjenje DOZOPAK 1000 UP 5L je namenjena za punjenje posuda od 5 litara za fetu ali se može koristiti za punjenje svih vrsta tečnih i pastoznih materija koje se koriste u mlekarskoj, hemijskoj i drugim industrijama.

Na ovoj mašini se mogu pakovati posude u više veličina i dimenzija sa najvećom zapreminom do pet litara, uz neophodno podešavanje određenih parametara.

DOZOPAK 2000 UP 05

NAMENA MAŠINE

Mašina za punjenje DOZOPAK 2000 UP 05 je namenjena za punjenje posuda za fetu ali se može koristiti za punjenje svih vrsta tečnih i pastoznih materija koje se koriste u mlekarskoj, hemijskoj i drugim industrijama u zapreminama do 0,5 litara.

Na ovoj mašini se mogu pakovati posude u više veličina i dimenzija sa najvećom zapreminom do pola litra, uz neophodno podešavanje određenih parametara.

DOZOPAK 1200 S UP

NAMENA MAŠINE

Mašina za punjenje DOZOPAK 1200 S UP - bez dozatora je namenjena za punjenje posuda za sveži sir, isporučuje se bez dozatora a sa mogućnošću implementacije raznih vrsta dozatora za tečne, pastozne, kremaste, komandne, praškaste ili zrnaste materija koje se koriste u raznim industrijama. 

Na ovoj mašini se mogu pakovati posude u više veličina i dimenzija sa najvećom zapreminom do jednog litra ( kilograma ), uz neophodno podešavanje određenih parametara. 

DOZOPAK 2000 UP 1L

NAMENA MAŠINE

Mašina za punjenje DOZOPAK 2000 UP 1L je namenjena za punjenje posuda za fetu ali se može koristiti za punjenje svih vrsta tečnih i pastoznih materija koje se koriste u mlekarskoj, hemijskoj i drugim industrijama zapremine 1,0 litar.

Na ovoj mašini se mogu pakovati posude u više veličina i dimenzija sa najvećom zapreminom do pola litra, uz neophodno podešavanje određenih parametara.

Gde se nalazimo?

&