MONOPAK 1500 10 P clean

NAMENA MAŠINE

MONOPAK 1500 10 P clean - je automatska mašina za pakovanje tečnih proizvoda i kremova u polistirenske posude koje se zatvaraju polistirenskim uskočnim poklopcima u zoni natpritiska.

Najmasovniju primenu ova mašina ima na linijama za pakovanje kiselomlečnih proizvoda u zapreminama od 0,70 do 1,00 litara u posude sa uskočnim poklopcem, kapaciteta 1500 komada na sat.

MONOPAK 3000 10 P clean

NAMENA MAŠINE

MONOPAK 3000 10 P clean - je automatska mašina za pakovanje tečnih proizvoda i kremova u polistirenske posude koje se zatvaraju polistirenskim uskočnim poklopcima u zoni natpritiska. Najmasovniju primenu ova mašina ima na linijama za pakovanje kiselomlečnih proizvoda u zapreminama od 0,70 do 1,00 litara u posude sa uskočnim poklopcem, kapaciteta 3000 komada na sat.

MONOPAK 900 UP

NAMENA MAŠINE

MONOPAK 900 UP - je namenjena za automatsko uzimanje posuda ( više vrsta ), punjenje jednobojnog i dvobojnog Cipiripi krema, uzimanje I nabijanje uskočnih poklopaca i iznošrnje posuda na prihvatni obrtni sto.

Gde se nalazimo?

&